ทุกคนร่วมแรง ร่วมคิดน่ารักจริงๆ มีการให้วิทยากรให้ดาวเมื่อตรวจงานเสร็จด้วยค่ะ