ติดต่อ

  ติดต่อ

จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลอาจารย์โรงเรียนสาธิต(ศึกษาศาสตร์)ประถม

  บรรยากาศเหมือนกลับมาสอนนักเรียนสาธิต  
ทุกคนร่วมแรง ร่วมคิดน่ารักจริงๆ มีการให้วิทยากรให้ดาวเมื่อตรวจงานเสร็จด้วยค่ะ 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 17973, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

  Tags: uncategorized

Comments (1)

Joanne
IP: xxx.28.116.252
Written At 

วันก่อน อ.รร.สาธิตโทรมาถามว่าเขียนแผนอย่างนี้ถูกต้องตาม Format มั้ย ก็เลยตอบไปว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ดีคือแผนที่สามารถสื่อสารได้ดี ตัวชี้วัดที่ดีก็คือตัวชี้วัดที่สื่อสารได้ดี ไม่จำเป็นต้องมีมาก แต่ขอให้มีเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารผลการทำงานที่แท้จริง ดีที่สุด ก็คือ ง่ายที่สุด และไม่บิดเบือน