ชุมนุมช่างเตรียมงานนิทรรศการ "หัตถศิลป์สยามนิรมิตเมือง"


ในงานหัตถศิลป์สยามนิรมิตเมือง ที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่จะนำเสนอหัตถกรรมด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากกระแสหลักที่ปฏิบัติกันทั่วไป โดยการนำสินค้าหัตถกรรมอันคัดสรรแล้วว่ามีความประณีตและหลากหลายที่จะมาเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นสาระสำคัญหลักหรือพลวัตในการที่จะนิรมิตรูปร่างเมือง ซึ่งมีลักษณะ ตามภูมิศาสตร์และวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของพลเมืองที่เป็นคนไทยและมีความหลากหลายเช่นกัน

อีกไม่กี่วันจะมีงานที่คนชื่นชอบหัตถกรรมต้องไปชม นั่นคืองาน "หัตถศิลป์สยามนิรมิตเมือง"

 

ได้กล่าวถึงแนวคิดการของคนข้างกายซึ่งเป็นผู้วางแนวทางบนความเชื่อของเขาว่างานควรจะสะท้อนภาพอย่างไรให้ปรากฏในงานนี้ไว้ในอีกบล็อก 

  http://gotoknow.org/blog/k-creation/176421

  ผลิใบเลี้ยงแห่งความคิด งาน"หัตถศิลป์สยามนิรมิตเมือง" 

 

แต่วันนี้มาเขียนที่นี่เพราะช่างต่างๆ อย่างน้อย ช่างไม้ ช่างเหล็ก และช่าง
ช่างซ่อมเรือ และช่างที่เก่งเรื่องงานไม้ไผ่ มาชุมนุมที่ลานนอกกำแพงบ้าน ซึ่งเป็นที่ของเราเองส่วนหนึ่ง และเช่าชาวบ้านใช้พื้นที่ให้ช่างทำงานโดยเฉพาะส่วนหนึ่ง ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเพื่องานที่กำลังจะเปิดใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ เมษายน ศกนี้

งานเหล็กวิจิตรพวกนี้จะใช้ดอกไม้สดตกแต่ง กว่าจะไปงามอวดผู้ชม คือฝีมือและหยาดเหงื่อของช่างพื้นบ้าน พื้นถิ่น พวกทำงานเหล็กนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นในละแวกตำบลที่เราอยู่ มักมีอดีตปัญหายาเสพติด แต่คนข้างกายผู้เขียนคิดว่าอยากให้โอกาส และได้คนเหล่านี้เป็นรั้วให้เรา แทนที่จะมาคิดร้ายหรือทำร้ายเรา หรืออย่าง "นายแห้ว" หนุ่มคนที่นั่งในภาพขวาบน เป็นคนไม่ค่อยเต็ม แต่ก็ทำงานได้ ให้ทำงานก็ทำได้ดี อย่างตั้งอกตั้งใจ และได้ค่าแรงเหมือนคนอื่นในฝีมือเท่ากัน

 

ควันไฟที่เห็นคือควันจากการเผาถ่านของป้าช้วน สงสารช่างทั้งร้อน ทั้งรมควัน เพราะช่างอยู่ใต้ลม

 

โครงบ้านไทยหลังน้อยที่ขึ้นไว้จะต้องถูกถอดเป็นชิ้นๆไปประกอบในพื้นที่จัดงาน ลุงโชติก็มาซ่อมเรือและใช้ไม้ไผ่สานประทุนเรือ เรือก็จะไปพร้อมบ้าน

 

ไม้ไผ่และรางข้าวหมูก็จะถูกนำไปใช้ตกแต่ง ผู้เขียนก็นึกภาพไม่ออก ต้องไปชมในวันงานเช่นกัน

 

ขอต่อด้วยแนวคิดของคนข้างกายที่เขามีต่องานหัตถกรรม ช่าง และการจัดแสดง "งานหัตถศิลป์สยามนิรมิตเมือง"

 

คนข้างกายผู้เขียนนั้นเรียกตัวเองว่าเป็น นักวิชาการวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำงานที่เป็นความคิดให้ปรากฏนั้นต้องผ่านการออกแบบที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของเขา ทำให้นึกถึงประโยคหนึ่งที่ไปอ่านจากบันทึกของคุณพี่ศศินันท์ ซึ่งได้ยกคำพูดของนักออกแบบคนหนึ่งมาว่า.....

 

Every  designer is inspired in one way or another by his environment.

คนข้างกายผู้เขียนเป็นคนเกิดที่อำเภอเสนา ชนบทอยุธยา เติบโตสลับกันไปมาระหว่างในชนบทกับในเมือง จึงมีมุมมองต่อการประกอบสัมมาชีพของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหัตถกรรมเขาคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต หรือผู้ใช้งานหัตถกรรมจะต้องคิดถึงภาพที่ใหญ่กว่าแค่ตัวชิ้นงาน กล่าวคือ 

·       สิ่งที่มีมาก่อนจะเป็นชิ้นงานหัตถกรรม คือ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ความเป็นอยู่ ความเกื้อกูลระหว่างกัน และ ความสุข ของผู้ผลิตและชุมชน

·       หลังจากผลิตชิ้นงานออกมาสู่ตลาด สู่ผู้บริโภคหรือใช้งาน เราควรได้ประเมินว่า ผล อันเป็นภาวะภายหลังการผลิตและจำหน่าย มีผู้คนนำไปใช้นั้นเป็นอย่างไร นั่นคือ หัตถกรรมนั้นได้ช่วยส่งเสริมรูปร่างหน้าตาของประเทศให้ดี สะท้อนถึงความมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในวิถีไทยหรือไม่ เพียงใด

 

ความเป็นสากล แบบโลกาทัศนะ หรือโลกาภิวัตน์ ได้ทำลายสิ่งที่กล่าวมาสองประการข้างต้นจนหมดสิ้น เท่ากับทำลายสัมพันธภาพของแรงดลบันดาลใจในผู้คนที่มีต่อสภาพภูมิศาสตร์ของตนเอง มีไม่กี่คนที่ให้ความสำคัญ หรือมีความตระหนักต่อความสำคัญและความสัมพันธ์ของ สิ่งที่เป็นมา ก่อน และผลภายหลัง  แห่งชิ้นงานหัตถกรรมนั้นๆ

 

 ในงานหัตถศิลป์สยามนิรมิตเมือง ที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่จะนำเสนอหัตถกรรมด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากกระแสหลักที่ปฏิบัติกันทั่วไป โดยการนำสินค้าหัตถกรรมอันคัดสรรแล้วว่ามีความประณีตและหลากหลายที่จะมาเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นสาระสำคัญหลักหรือพลวัตในการที่จะนิรมิตรูปร่างเมือง ซึ่งมีลักษณะ ตามภูมิศาสตร์และวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของพลเมืองที่เป็นคนไทยและมีความหลากหลายเช่นกัน

 

งานหัตถศิลป์สยามนิรมิตเมือง จัดได้ว่าเป็นการใช้สุนทรียศาสตร์บูรณาการในนิทรรศการสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนให้เห็นองค์รวมแห่งชีวิต ของผู้ที่ผลิต และใช้ หัตถกรรม โดยชี้ให้เห็นความสำคัญของทุน ๓ ประเภท

·       ทุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดจำลองสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมปัจจัยการสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม ของชุมชนในภูมิศาสตร์ประเทศไทยจากภูเขา จรดทะเล

·       ทุนแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะแห่งชาติพันธุ์ของตน เมื่อเกิดในผืนแผ่นดินนี้ มีรูปร่างหน้าตาที่บอกเผ่าพันธุ์ มีการรวมกันเป็นชุมชน เป็นสังคม และเป็นประเทศ คนไทยมีสุนทรียศาสตร์ที่จะอยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีบุคลิกลักษณะ แต่งกาย และดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของตนเองอย่างไร

·       ทุนทางความคิด เป็นการรังสรรค์ให้เห็นถึงความมีลักษณะพิเศษหรือสไตล์แห่งยุคสมัย หรือท้องถิ่น เช่นเป็นศิลปะ แบบสุโขทัย แบบเชียงแสน แบบอยุธยา แบบรัตนโกสินทร์ หรือแยกเป็นกลุ่มเช่น แบบล้านนา แบบอีสาน เป็นต้น

การเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ย่อมต้องแสดงบุคลิกที่พิเศษของเมืองให้ปรากฏได้ชัดเจนในภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั้น  สุนทรียศาสตร์ที่มีอยู่ในทุนทั้งสามประเภท จะเปล่งประกายเมือง และหล่อหลอมผู้คนให้สร้างสรรค์หัตถกรรมได้อย่างวิจิตร และในขณะเดียวกันหัตถกรรมก็ช่วยเสริมลักษณะของเมืองให้แข็งแกร่ง มั่นคง บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึก เป็นมหัศจรรย์ใจแก่มนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการยืนยันสัมพันธภาพและความมั่นคงในการเคารพภูมิศาสตร์แห่งตน

การเกิดเป็นคนไทย ในภูมิศาสตร์ตรงนี้ จะมีการออมหรือสะสมทุนภายในตนที่เป็นไปอย่างไม่รู้ตัวแสดงให้เห็นถึงการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ที่มีต่อ สิ่งต่างๆในมิติเหนือธรรมชาติ ตลอดจนผู้คนที่มีอำนาจเหนือกว่า เท่ากัน หรือ ต่ำกว่าตน ทุนที่ออมหรือสะสมนี้มีอยู่ ๓ ขั้น ซึ่งจะส่งผลต่อหัตถกรรมที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์

Ø    การออมทุนความสัมพันธ์ทางจิตกับสิ่งเหนือธรรมชาติ แสดงถึงการเข้าใจความสัมพันธ์ของตนที่มีต่อสิ่งที่สูงส่งเหนือธรรมชาติออกมาในเรื่องของการบูชา ต้องจัดการบูชาให้สวย ให้ดี เพื่อให้การบูชาให้ผลตอบสนองที่ดีกลับมา โดยคิดว่าเป็นเป็นการสะสมทุนเพื่อ โลกนี้และโลกหน้า เป็นการกระทำต่อสิ่งที่ทรงพลัง จึงเกิดหัตถกรรมที่ตอบสนองต่อการบูชาในระดับที่เรียกว่า พิธีกรรม

 

Ø    การออมทุนความสัมพันธ์กับอำนาจของบุคคลที่สูงกว่าตน เป็นการแสดงการสยบยอมต่ออำนาจในรูปแบบของความเคารพ หัตถกรรมจึงมักเป็นสิ่งลำยองตกแต่ง สะท้อนความเคารพอำนาจ เช่น การเคารพเจ้านาย เคารพผู้มีบารมี จึงมีของใช้และหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ

 

Ø     การออมทุนความสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลทั่วไป  เป็นการแสดงถึงความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือเรา และยังแสดงถึงการที่เรานับถือ ให้เกียรติ หรือเมตตาต่อผู้อื่น จะเกิดหัตถกรรมขึ้นมาเพื่อใช้ใน พิธีรีตอง

 

ของใช้และหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องใน พิธีกรรม พิธีการ  และ พิธีรีตอง จึงแตกต่างกัน

 

หัตกรรมที่ถูกนำมาใช้ในการนิรมิตเมือง นับว่าเป็นตัวแทนที่มาแสดงพลังทางทัศนคติ ให้เห็นว่าหัตถกรรมมีที่อยู่ตรงไหน ใช้งานอย่างไรในบริบทอันหลากหลาย

  

นอกจากผู้ชมจะได้ชมผลผลิตหัตถกรรมไทยที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการร้อยเรียงเป็นเรื่องราว ให้เห็นบริบทแห่งการใช้งานแล้ว  ยังมีการสาธิตหัตถกรรมที่น่าสนใจหาชมได้ยากให้ได้ชม ตลอดจนการเสวนาด้านหัตถกรรมในแนวคิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และยังมีสิ่งพิเศษมาเสริมรสชาติ คือ การได้ชมนิทรรศการหัตถกรรมที่มีความเป็นเลิศระดับASEAN (จากสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน หรือ AHPADA) ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งความเหมือน และความแตกต่าง ซึ่งแต่ละชนชาติได้มีวิถีและวิธีการใช้หัตถกรรมที่แสดงถึง พลังอำนาจแห่งความมีลักษณะเด่นแห่งชาติตนอย่างชัดเจน

 

หัตถกรรมที่ถูกจัดวาง แสดงเรื่องราว กำหนดการใช้สอยด้วยตัวเอง อย่างถูกที่ ถูกทาง ถูกกาลเทศะเป็นความกลมกลืน เป็นพลังบวกเสน่ห์ที่งดงามอย่างไทย และงดงามแม้ท่ามกลางความหลากหลายของชนชาติเพื่อนบ้านด้วยกัน แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความหมาย เป็นการถอดรหัสลับของหัตถกรรม และสาระสำคัญ ในงาน

 

 Every  designer is inspired in one way or another by his environment. นั้นจะเป็นจริงเพียงใดขอเชิญทุกท่านไปพิสูจน์กันในงาน(เข้าชมฟรีค่ะ) เพราะตอนนี้ทั้งช่างทั้งหลายแค่บางส่วน(ยังมีช่างเบื้องหลังอีกหลายสาขาที่มาลงมือด้วยกันจะเห็นในวันงาน เช่นช่างดอกไม้วิจิตร ช่างฟ้อน) รวมทั้งชาวบ้านที่ทำเกษตรต่างมีส่วนในความงามที่จะปรากฏ ต่างช่วยกันเพาะต้นข้าว ขุนกล้วย อ้อย และสารพัดพืชพื้นบ้านให้งามได้ขนาดไปตกแต่งสร้างบรรยากาศชนบทเปี่ยมสุขให้คนกรุงชมกัน

 

บันทึกหน้าจะนำบัตรเชิญหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ไทยมาเชิญทุกท่านนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 177839เขียนเมื่อ 20 เมษายน 2008 19:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:58 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (12)
  • รอดูบัตรเชิญครับพี่นุช
  • อึ้งตอนเห็นเจาะไม้
  • ถ้าฝีมือไม่ดี
  • สิ่วไม่คม
  • ไม้จะแตก
  • รอดูภาพงานเต็มๆๆครับพี่
  • ขอบคุณครับ

มาลงชื่อไว่ก่อน นะครับ...กำลังอ่าน

สวัสดีครับ

เห็นภาพเตรียมงานกันแข็งขัน เหมือนมาโหมโรงก่อนเปิดงานเลยนะครับ

ดูๆ น่าจะเป็นงานใหญ่ไม่น้อยเลย

งานนี้น่าไปดูจริงๆ ครับ

น่าสนใจทั้ง พิธีกรรม พิธีการ และพิธีรีตอง ด้วยครับ ;)

อยากไปครับ ไม่ทราบงานจะมีอยู่กี่วัน เสร็จเฮฮาศาสตร์ที่ภูเก็ตแล้วจะไปทันไหมเนี่ย

สวัสดีค่ะ อ.พี่นุช

เตรียมงานยังใหญ่ งานจริงจะขนาดไหนคะเนี่ย

น่าสนใจเป็นที่สุด แค่นุชบรรยายก็คุ้มค่ามหาศาลแล้ว

สวัสดีค่ะพี่นุช

อ่านแล้วทำให้รู้สึกว่างานแต่ละชิ้นมีคุณค่ามหาศาลจริงๆ ปรกติก็ชื่นชมฝีมือคนไทยเวลาจัดแสดงหัตถกรรมต่างๆ อยู่แล้ว แต่พอฟังการบรรยายนี้แล้วทำให้ชื่นชมมากขึ้นไปอีก

ของแต่ละชิ้นกว่าจะผลิตขึ้นมาได้ ต้องอาศัยความคิด ฝีมือ น้ำพักน้ำแรงของคนเป็นจำนวนมาก ประทับใจมากๆ ค่ะ

คุณค่าของการมีชีวิตอยู่คือ การได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ชุมชน

แล้วงานจัดที่ไหนค่ะ อยากไปรวมค่ะ

สวัสดีค่ะพี่นุช

อ่านไปก็ตื่นเต้นไป ทำให้จินตนาการตามว่าจะออกมา หน้าตาเป็นอย่างไร ที่พี่นุชเล่ามา แล้วนึกไปถึงวันงานว่า บรรยากาศ ของงานสิ่งแวดล้อมที่จะออกมาคงสวยงามแบบครบองค์รวม เหมือนย้อนยุคไปในอดีตนะคะ ทำให้มีความสุขทั้งผู้คิด ผู้ทำ และผู้ชม ดูภาพตามแล้วทำให้อยากไปชมงานมากยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะที่มาเล่าเบื้องหลังให้ฟังค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจในเรื่องราวนี้นะคะ เปิดบันทึกนี้ให้คนข้างกายดูด้วย ท่าทางเขามีความสุขที่มีคนสนใจ ตื่นเต้นในสิ่งที่เขาคิด เขาทำค่ะ

อาจารย์ขจิตP ขจิต ฝอยทอง อยู่ไกลแค่ไหนคะช่วงมีงาน อยากให้มาชมจัง พี่ไปดูปลาเทศบาล(ไม่ใช่ปลาอบ.ต.)ที่บันทึกอาจารย์มาแล้ว เมื่อต้นเดือนไปเมืองกาญจน์ผ่านพนมทวน (ป้าย อิ อิ)ยังคิดถึงอาจารย์เลย ร้อนแทบดับจิตเลยค่ะ

 

คุณP กวินทรากร อย่าอ่านเพลินนะคะ เตรียมตัวลงมาเที่ยวกรุงเทพ มาชมงานกัน จะเลี้ยงข้าวอร่อยด้วยล่ะ

 

P ธ.วั ช ชั ย น่าไปดูจริงๆค่ะ ปกติคนข้างกายพี่เขาไม่ได้ทำงานที่เปิดต่อสาธารณะ เช่น บางทีไปทำที่กระทรวงต่างประเทศ ในคราครบรอบอาเซียน จำปีไม่ได้หลายปีมาแล้ว หรือทำงานแสดงผลงานที่ได้รางวัลSeal of Excellence ของอาพาด้าแต่ละปี  ไปทำห้องนิทรรศการอาพาด้าที่ศูนย์ศิลปาชีพต่างประเทศ บางไทร ซึ่งคนไทยไม่ค่อยไป เคยไปทำThai Pavilion ในงานแสดงสินค้าหัตถกรรมนานาชาติที่ซานฟรานซิสโก และแอตแลนตา ให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คว้ารางวัลBest of the Boothสองปีติดกันให้ประเทศไทย พี่เห็นผลงานเขาทั้งหลายมากมายแล้วทึ่งและเคารพในความคิด แม้ว่ามันไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยเงินทองเลยค่ะ

ไปชมให้ได้นะคะ

 

งานมีหลายวันให้คุณบัณฑูรP อัยการชาวเกาะ ไปชมได้ค่ะ ตั้งแต่ ๒๔ เมษายน ถึง ๕ พฤษภาคมค่ะ รายละเอียดจะอยู่ในบัตรเชิญในบันทึกต่อไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่มีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่จะมาชม จะมาวันไหนบอกกันบ้างนะคะ

 

P บางทราย (คนเข็นครก ขึ้นภูเขา) ชมว่าบรรยายดี จึงอยากให้ไปชมงานจริง ว่าที่บรรยายนั้นคุยเกินไปหรือเปล่านะคะ แต่พี่บางทรายคงงานยุ่ง จะเก็บภาพบรรยากาศและของสวยงามในงานมาฝากก็แล้วกันค่ะ

 

เสียดายนะคะที่อาจารย์P กมลวัลย์ ไม่อยู่ช่วงมีงาน คนชอบงานหัตถกรรมจะมีความสุขที่ได้เดินชมของในบรรยากาศที่จัดมากค่ะ เวลาพี่เดินงานโอทอปที่จัดๆกัน รู้สึกว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ทำหัตถกรรมไม่ได้ถูกถ่ายทอดให้ผู้บริโภครับรู้ เน้นแค่ขายๆ เคยเห็นชาวบ้านสุรินทร์ทอผ้าไหมลายโบราณงดงามมาก ฝีมือเนี๊ยบ ผืนหนึ่งเป็นหมื่นขึ้นไป แต่การจัดแสดงนั้นจับเขาอยู่ในบูธสี่เหลี่ยม ชาวบ้านก็ตกแต่งไม่ค่อยเป็น ได้แต่เอาผ้ามาพาดๆ ห้อยๆ ไม่ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูทรงคุณค่าเลย คนซื้อก็เดินผ่าน อย่างมากถามราคาแล้วก็เดินจากไป เพราะมันแพงมาก สงสารที่การมาปรากฏตัวของผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรม กับผลงานล้ำค่านั้น ไม่ได้เปล่งประกายแห่งตนเลยค่ะ

 

คุณP ครูเอ งานจัดที่กรุงเทพ ที่ห้างอัมรินทร์พลาซ่า ใกล้ๆพระพรหมเอราวัณ ค่ะ อยู่ไกลไม่สะดวกมาชม จะเก็บภาพมาฝากค่ะ

 

คุณอุ๊P a l i n l u x a n a =) นี่ถึงอยู่เมืองนอกแต่ก็มีจิตผูกพันกับวิถีไทยมากนะคะที่อ่านแล้วถึงได้ตื่นเต้น คนข้างกายเขาต้องการถ่ายทอดบรรยากาศให้เห็นว่า ความสุขของผู้ผลิตและชีวิตที่อยู่ในแวดล้อมธรรมชาตินั้นให้สุขที่เคยมีอยู่จริง และยังคงมีอยู่ค่ะ พี่จะเก็บภาพมาฝากคนอยู่ไกลนะคะ


 

โอ้โฮ อาจารย์คะ อ่านที่อาจารย์บรรยายแล้ว ตื่นเต้นมากๆค่ะ

แถมอาจารย์ยังอ้างถึงวลีที่พี่ก็ไปอ่านพบและประทับใจว่า....

Every  designer is inspired in one way or another by his environment.

ซึ่งเป็นเรื่องที่จริงแสนจริงเลยนะคะ

นักออกแบบอิตาเลียนที่กล่าวนี้ เขาไปประทับใจ ธรรมชาติและความงามของทะเลสาปแห่งหนึ่งที่ Alberta ซึ่งตั้งอยู่ที่แคนาดาภาคตะวันตกค่ะ ลองคลิกดูแล้ว จะปิ๊งเลยว่า นี่ไง ใช่เลย ที่เขาว่า เป็นแรงบันดาลใจของเขา

ของเราๆก็มีแรงบันดาลใจของเราเหมือนกัน อย่างเช่น  คนข้างกายของอาจารย์ค่ะ   ที่ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ความเป็นอยู่ ความเกื้อกูลระหว่างกัน และ ความสุข ของผู้ผลิตและชุมชนหัตถกรรม ที่เห็นมาตั้งแต่เล้กจนโต จนตกผลึก มาเป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะ

ต้องไปชมให้ได้ค่ะ งานดีๆอย่างนี้ ไม่มีพลาดแน่นอนค่ะ

 

ขอบคุณค่ะคุณพี่ศศินันท์P ดีใจจังที่คุณพี่จะไปชมงาน อยากให้ไปวันเปิดงานค่ะเพราะจะมีพิธีกรรม พิธีการ แปลกตาสำหรับการเปิดงานค่ะ จะได้พบกันด้วยเพราะนุชอยู่ในงานแน่ๆค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี