ขอต้อนรับทุกๆ ท่าน สู่ลานโสเหล่เวทีสาธารณะของชาวอุบลราชธานี

พบกันทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 17.00 - 20.00 น.