เก็บดอกไม้รายทาง

ตอนนี้ทีมหน่วยจัดการความรู้ฯ เตรียมความพร้อมสำหรับจัดประชุมเครือข่ายวิจัยจัดการควารู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด

ในการจัดประชุมครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งอื่น เนื่องจากเราจะได้ไปศึกษาดูงานกลุ่มของพระอาจารย์มนัส จ.จันทรบุรี เพราะการจัดประชุมที่ผ่านมา (ไม่เคยไปศึกษาดูงาน) เมื่อเราจัดประชุมพื้นที่ (เจ้าภาพ) ใน 5 พื้นที่ เราก็จะมีการลงไปกลุ่มพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพื้นที่วิจัยที่เป็นเจ้าภาพหลัก โดยไม่ได้ไปดูกลุ่มอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มวิจัย 5 พื้นที่

การจัดประชุมในครั้งนี้เปรียบเสมือนการที่เราวางเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปเก็บดอกไม้ (ดอกกุหลาบ) ณ สวนแห่งหนึ่ง แต่การที่เราจะไปเก็บดอกกุหลาบได้นั้น เราจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพื่อไปเก็บดอกไม้ ซึ่งระหว่างทางที่เราเดินผ่านเราอาจจะเจอกับดอกไม้ (ดอกกุหลาบ) ระหว่างทางเมื่อเราเห็นถึงความสวยงามของดอกไม้ เราก็คงจะอดใจไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปเก็บ ทำให้เราได้ดอกกุหลาบเพิ่มขึ้น (ดอกไม้รายทาง)

เปรียบเสมือนการจัดประชุมของเราในครั้งนี้ เป้าหมายหลักก็คือจัดประชุมพื้นที่ จ.ตราด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ จ.ตราด (ดอกกุหลาบในสวน) และกลุ่มของพระอาจารย์มนัส จังหวัดจันทรบุรี ซึ่งเราจะต้องเดินทางผ่านและเป็นกลุ่มที่ทำงานด้านองค์กรการเงินชุมชนเหมือนกับเรา (เปรียบเสมือนดอกกุหลาบรายทาง) เราก็ไม่ควรปล่อยโอกาสให้ลอยนวล เราก็ควรใช้ระยะทางระหว่างเดินทางทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วย เพื่อได้จะนำมาเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นพลังในการทำงานของเรา

การประชุมครั้งนี้เราก็จะได้ดอกกุหลาบที่อยู่ในสวนและดอกกุหลาบที่อยู่ระหว่างทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)