เข้ามา gotoknow เกือบปีในฐานะผู้เยี่ยมชม ในที่สุดก็ต้องทำ blog ของตัวเอง เนื่องจากถูกมอบหมายให้เป็นคุณเอื้อ จึงอยากหา knowledge worker ที่มีหัวใจ KM มาร่วมงานจากที่ตรงนี้น่าจะได้คนที่ "ใช่และอยู่ได้นาน" มากกว่า และเป็นการช่วย HR ของโรงพยาบาลในการ recruit ในช่องทางปกติอีกทางหนึ่ง

อยากเชิญชวนคนที่มีใจรักงาน KM มาร่วมงานที่ศูนย์ KM 2 ท่านครับ คนแรก จบป.โทและ/หรือป.ตรี ด้านบริหารจัดการ มาช่วยงานในฐานะ Knowledge Manager ครับ แต่เป็น manager ที่ต้อง work hard หน่อยครับเพราะต้องทำงานได้หลายอย่างตั้งแต่งานธุรการยันประเมินผล คนที่ 2 ป.ตรี ด้าน IT ดูแล webpage webblog และงานธุรการได้ครับ ประสบการณ์ด้าน KM ถ้ามีก็ดี ถ้าไม่มี ก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสนะครับ

เรื่องค่าตอบแทน ผมรู้สึกกระดากใจ แต่เป็นระเบียบทางราชการต้องทำใจครับ ทั้ง 2 ตำแหน่งเป็นลูกจ้าง เงินเดือนตำแหน่งแรกเริ่มที่ หนึ่งหมื่นบาท ตำแหน่งที่ 2 เริ่มที่ 7,200 กว่าๆ ครับ ทั้ง 2 ตำแหน่งมีค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษตาม Performance Appraisal

ศูนย์ KM รพ.ราชวิถีพึ่งเปิดตัวครับ ยังไม่มีบุคลากรประจำเลย ถ้ามองเป็นโอกาส ก็น่าจะทำอะไรได้มากครับ แต่จุดอ่อนที่มองเห็นตอนนี้ ก็คงเป็นเรื่องค่าตอบแทน รบกวนช่วยบอกต่อๆ นะครับ

H2O(CKO)