เกร็ดสุขภาพ

วันนี้สุขภาพคุณ เป็นอย่างไร
เกร็ดสุขภาพ
คุณใส่ใจสุขภาพแค่ไหน  ?  การใส่ใจสุขภาพเป็นเรื่องดี  นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว  มันยังช่วยให้คุณห่างไกลโรคที่คุณไม่พึ่งประสงค์อีกด้วย  ว่าแต่คุณใส่ใจสุขภาพตัวเองเพียงพอแล้วหรือยัง  แบบทดสอบนี้บอกคุณได้ค่ะ
1.  ในแต่ละวันคุณดื่มน้ำวันละ  ?
ก.  ประมาณ 2 ลิตร                   ข. ราวๆ 1 ลิตร                          ค.  ครึ่งลิตร
2.  ของว่างที่คุณนิยมจะรับประทาน
ก.   ผัก  ผลไม้  โยเกิร์ต             ข.ขนมหวาน  ขนมขบเคี้ยว         ค. ขนมปัง  คุ๊กกี้  เค้ก
3.  เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ก.   ไม่ดื่มเลย                           ข.นานๆ ดื่มที                            ค. ดื่มเป็นประจำ
4.  ปริมาณการรับประทานอาหารมื้อเย็น หลังเวลา  16.00  น.
ก.   ปริมาณเล็กน้อย                 ข.  ปริมาณครึ่งหนึ่งมื้อปกติ        ค. ปริมาณเต็มที่ จนอิ่ม
5.  การสูบบุหรี่
ก.    ไม่สูบเลย                          ข.   5  มวน  ต่อ  วัน                  ค.  มากกว่า 5 มวน ต่อ วัน
6.  กิจกรรมที่ชอบปฏิบัติ  ยามว่าง
ก.    เดินเล่น                            ข.     ทำงานบ้าน                       ค.   นอนทั้งวัน
7.  การออกกำลังกาย
ก.   มากกว่า 3 ครั้ง ต่อ สัปดาห์   ข.    1 – 3 ครั้ง ต่อ สัปดาห์        ค.   แทบไม่ได้ออกเลย
8.  การรับประทานผัก  ผลไม้
ก.     เป็นประจำทุกวัน               ข.     4 – 5 วัน  ต่อ สัปดาห์        ค.    ไม่ค่อยได้รับประทานเลย
9.  อุปนิสัยส่วนตัว
ก.     มองโลกในแง่ดี                ข.    มองโลกในแบบกลางๆ         ค.    มองโลกในแบบเลวร้าย
10.  ใน  1  มื้อ  คุณควรรับประทานอาหารประเภทใด  เป็นส่วนใหญ่
ก.     ข้าว  แป้ง, ผัก, ผลไม้ เป็นส่วนใหญ่  เนื้อสัตว์บ้างเล็กน้อย     
ข.     ผัก และผลไม้                    ค.            เนื้อสัตว์
ผลคะแนน
ข้อ ก. =  5  คะแนน   ,           ข้อ ข. = 3 คะแนน     ,             ข้อ ค. = 1 คะแนน
สรุปผลการประเมิน
         น้อยกว่า หรือเท่ากับ  23  คะแนน
การดำเนินชีวิตของคุณ โน้มเอียงไปทางที่ไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพ  ควรจะผ่อนคลายตัวเองบ้าง หมั่นออกกำลังกายเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
         24 - 37 คะแนน
การดำเนินชีวิตประจำวันของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้  แต่อาจจะต้องใช้เวลากับการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีกนิด เพียงเท่านี้สุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นค่ะ
        38  คะแนนขึ้นไป
คุณเป็นที่ใส่ใจสุขภาพดีมากค่ะ ขอให้ปฏิบัติแบบนี้ต่อไป รับรองว่าสุขภาพของคุณจะยิ่งดีขึ้นค่ะ
        ด้วยความปรารถนาดี
                        จาก
           กลุ่มงานโภชนวิทยา   สถาบันธัญญารักษ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานโภชนวิทยา



ความเห็น (1)

IP: xxx.9.101.13
เขียนเมื่อ 
ไร