เมื่อวานได้เป็นวิทยากร(จำเป็น) สอนในหัวข้อ "การใช้ blog เพื่อจัดการความรู้" ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ดีใจมากที่มีหลายท่านสนใจเรื่องนี้ เสียดายที่เวลามีแค่ 2 ชั่วโมง (เท่านั้น) จำกัดจริง ๆ ก็เลยสอนให้แต่ละท่านมี blog ของตัวเองกลับไปคนละ 1 blog  มีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่า "ผมอยากทราบว่าจะนำ blog มาจัดการความรู้ได้อย่างไร"...เป็นคำถามที่ดีมาก  เพราะการมาเรียนครั้งนี้ลูกศิษย์คนนี้มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน  ก็เลยขอแนะนำให้ลูกศิษย์เพิ่มเติมไปว่า  อยากเก่งเรื่องนี้จริง ๆ ให้ปรึกษาได้ที่ ส.ค.ส. ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงที่รับผิดชอบให้บริการความรู้ทางด้านนี้ และที่ประทับใจไปมากกว่านั้น ยังมีลูกศิษย์พิการคนหนึ่งเข้าเรียนด้วย  และเรียนอย่างตั้งใจจริง  แม้จะลำบากเรื่องการขึ้นลง  การเข้าห้องน้ำ และการเคลื่อนย้ายตัวเองจากรถเข็นไปนั่งบนเก้าอี้หน้าจอคอมพิวเตอร์...