สภามหาวิทยาลัย (7)

เรียนรู้จาก ศ. ดร. เทียนฉาย  กีระนันท์ (1)

         วันนี้ (23 ก.พ.49) ผมไปฟัง Lunch Talk เรื่อง "บทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป  ภายใต้ พรบ. อุดมศึกษาฉบับใหม่" โดย ศ. ดร. เทียนฉาย  กีระนันท์   จัดโดยสภามหาวิทยาลัย จุฬาฯ

         ผมได้เรียนรู้แนวคิดและข้อมูลใหม่ ๆ มากมาย

หลักการสำคัญ 4 ประการ
1. หลักธรรมาภิบาล   มหาวิทยาลัยให้บริการสังคมเป็นสินค้าสาธารณะ   จึงต้องพร้อมรับการตรวจสอบสาธารณะ
2. หลักความเป็นอิสระ (autonomy) ซึ่งไม่ใช่เอกเทศ (independent) จากรัฐ   ความเป็นอิสระนี้ต้องมากับความรับผิดชอบ   หากขาดความรับผิดชอบต่อคุณภาพงานวิชาการ  แทนที่จะสร้างคุณค่า   กลับก่อผลเสียหายต่อสังคม   เช่น สอนผิด  สรุปผลวิจัยผิด  สร้างผลงานด้อยคุณภาพ
3. หลักเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) เป็นเสรีภาพในการค้นคว้า   สร้างความรู้และองค์ความรู้ใหม่   ซึ่งต้องทำด้วยความรับผิดชอบและสติ
4. หลักเศรษฐกิจการศึกษา   ซึ่งหมายความว่าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมีต้นทุนทางสังคม   และผลได้ทางสังคม   มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการในลักษณะเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคม

สภามหาวิทยาลัย ตอนที่ 1 - 6

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 17705, เขียน: 06 Mar 2006 @ 08:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)