ประโยชน์ของการติดเครื่องชี้วัด

 ตัวอย่างของการส่งข้อมูลจาก Site Meter ไม่ต้องมาคำนวณสถิติเองครับ โดยจะส่งมาทาง Yahoo.com ทุกอาทิตย์ครับ ลองนำไปศึกษาดูครับ

           Visits  ระหว่าง 19-25 ก.พ 2549

            Total ..................................9,084           
            Average per Day ................ 187           
            Average Visit Length .......... 2:52           
            This Week ......................... 1,307           

          Page Views ระหว่าง 19-25 ก.พ 2549

            Total ................................. 19,578           
            Average per Day .................391           
            Average per Visit ................ 2.1           
            This Week ......................... 2,735            

                  
          Visits ระหว่าง 26 ก.พ ถึง 4 มีนา 2549

            Total ................................. 10,101           
            Average per Day ................ 147           
            Average Visit Length .......... 3:40           
            This Week ......................... 1,028           

          Page Views ระหว่าง 26 ก.พ ถึง 4 มีนา

            Total ................................. 22,118           
            Average per Day ................ 367           
            Average per Visit ............... 2.5           
            This Week ......................... 2,570  

JJ