เก็บไว้นานหลายปีแล้วคะ คิดว่าเป็นคำพูดที่เหมาะมากกับการใช้บล็อก (Blog) เพื่อการจัดการความรู้ส่วนตัว (Personal Knowledge Management)


This is how to make a dream come true ...

 

Each new day is a blank page in the diary of your life.

The pen is in you hand, but the lines will not all be written the way you choose; 

some will come from the world and the circumstances that surround you.

But for the many things that are in your control, there is something special you need to know ...

The secret of life is in making your story as beautiful as it can be.

Write the diary of your days and fill the pages with words that come from the heart.

As the pages take you through time,

you will discover paths that will add to your happiness and your sorrows,

but if you can do these things, there will always be hope in your tomorrows ...

Follow your dreams. Work hard. Be kind.

This is all anyone could ever ask:

Do what you can to make the door open on a day ... that is filled with beauty in some special way.

Remember: Goodness will be rewarded.

Smiles will pay you back. Have fun. Find strength.

Be truthful. Have faith. Don't focus on the things you lack.

Realize that people are the treasures in life and happiness is the real wealth.

Have a diary that describes how you did your best, and ...

The rest will take care of itself.

 

- Douglas Pagels