คืนหนาวดาวอุ่น
กรุ่นกลิ่นควันไฟ
ทุ่งร้างห่างไกล
หัวใจจ่อมจม
สายลมพัดพริ้ว
หวีดหวิวบรรเลง
ขับขานบทเพลง
กอดกล่อมวิญญาณ

โลกมลายสลายไป
ร้างไร้แดนดิน
สายน้ำเคยหลั่งริน
เหือดสิ้นปฐพี
สิบหมื่นแสนล้าน
ดวงดาวยังมี
เฝ้าฝันถึงที่
สองใจนี้จะเบ่งบาน

เกี่ยวก้อยรัดร้อย
ล่องลอยแสนไกล
สู่แดนดาวใด
สิ้นไร้ทุกข์ระทม
ลมโชยหวีดหวิว
พัดพริ้วนำพา
ครองรักเหนือเวลา
บนชั้นฟ้าบนดวงดาว

------------------------------o
เสี้้ยวที่เหลือของเศษ เพลง หวีดหวิว