สวัสดีทุกท่านทีเข้ามาในบล๊อกแห่งนี้ค่ะ ขอบคุณผู้จัดการระบบที่ให้พยาบาลชุมชนในฐานะผู้ดูแลสุขภาพของชุมชนได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งคงไม่จำกัดกลุ่มอยู่แค่พยาบาลชุมชนเท่านั้น นั่นหมายถึงเรายินดีที่จะเปิดรับและแลกเปลี่ยนกับทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการดูแลผู้รับบริการให้เกิดผลดีสูงสุดต่อผู้รับบริการค่ะ  หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้รับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนในโอกาสต่อๆไปค่ะ