แผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2549

นำร่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

         ในเดือนมีนาคม 2549  ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มีกำหนดแผนการทำงานไว้ในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  • วันที่ 14  ประชุมนักส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำร่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป้าหมายนักส่งเสริม ประมาณ 25 คน และภาคี
  • วันที่ 16  สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำเดือนมีนาคม สายที่ 1 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือเป็นเจ้าภาพ และ
  • วันที่ 17  สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำเดือนมีนาคมสายที่ 2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลานเป็นเจ้าภาพ
  • วันที่ 23  คณะนักศึกษาจาก ม.มหิดล ประมาณ 35 คน จะมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด

          เป็นกิจกรรมหลักๆ ที่ได้กำหนดวันที่ไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  ผลเป็นประการใดจะบันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

petchada
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับ KM มข.ท่มีผู้บริหารเข้ามามีบทบาทให้ความสำคัญในการดำเนินการ และถ้าเป็นไปได้น่าจะมียุทธวิธีในการทำให้ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการทำ KM ในสำนักงานฯก็ทำให้ KM มข.บรรลุผลเร็วยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณท่านฯคุณหมอจิตเจริญ ท่กรุณาเป็นวิทยากรให้ในการจัดสัมมนา KM นครั้งแรกและขอขอบพระคุณท่านรองฯ รังสรรค์ ท่จะกรุณาเป็นวิทยากร ในการจัดสัมมนา KM ครั้งท่ 2 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ขอชื่นชมคณะทำงาน KM และให้กำลังใจด้วยความจริงใจ