ความเห็น 14380

แผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2549

petchada
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับ KM มข.ท่มีผู้บริหารเข้ามามีบทบาทให้ความสำคัญในการดำเนินการ และถ้าเป็นไปได้น่าจะมียุทธวิธีในการทำให้ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการทำ KM ในสำนักงานฯก็ทำให้ KM มข.บรรลุผลเร็วยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณท่านฯคุณหมอจิตเจริญ ท่กรุณาเป็นวิทยากรให้ในการจัดสัมมนา KM นครั้งแรกและขอขอบพระคุณท่านรองฯ รังสรรค์ ท่จะกรุณาเป็นวิทยากร ในการจัดสัมมนา KM ครั้งท่ 2 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ขอชื่นชมคณะทำงาน KM และให้กำลังใจด้วยความจริงใจ