เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 ผมไปร่วมเสวนาตามคำเชิญของ มอ.โดยพี่เมตตา จากกองการเจ้าหน้าที่ และกลับมาก็ทำ AAR ไว้แล้วที่ AAR: เสวนาคนเขียน Blog ที่ มอ. จากคน “ชายขอบ” มีอีกเรื่องหนึ่งคือการสรุปว่าวันนั้นได้ไปเล่าอะไรไว้บ้าง ซึ่งต่อจากบันทึกนี้ก็จะได้นำมาเล่าต่อที่นี่

     พี่เมตตาได้ส่งแนวคำถาม “มหามงคล” ที่จะชวนคุยมาให้ผ่านทาง E-Mail ที่ FWW จาก อ.ดร.จันทวรรณ 9 ข้อ (เพราะตัวเลข 9 เป็นมหามงคล) ในตอนกลางคืนของวันที่ 1 มีนาคม 2549 เป็นแนวคำถามคร่าว ๆ ดังนี้

         

          1. รู้จัก Blog จากที่ไหน เมื่อไร อย่างไร

          2. มีแรงดลใจอะไรจึงเขียน Blog และใช้ Blog เป็นเครื่องมือสื่อสาร

          3. คิดว่าคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ที่จะเขียน Blog ได้ คือ... มีอะไรบ้าง

          4. จัดสรรเวลาอย่างไรสำหรับการเขียน ก่อนลงมือเขียน นั่งอ่านการเขียนของคนอื่นอยู่นานเท่าไร

          5. หลังจากเขียน Blog มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในตนเอง เช่น องค์ความรู้ การพัฒนาของตัวเอง

          6. ติด Blog มั๊ย หรืออย่างไร

          7. คิดว่า การเข้าไปใน Blog หรือการเขียน Blog ให้คุณค่า ให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้าง

          8. นอกจาก GotoKnow แล้ว เขียนที่ blog อื่นอีกมั๊ย

          9. คิดว่าแนวทางการส่งเสริมให้คน Sharing ใน Blog ใน บ้านเรา หรือในเมืองไทย จะไปในทิศทิศทางใด ไปได้สวยมั๊ย กับวัฒนธรรมของคนไทย

     อ.ดร.จันทวรรณ ได้แจ้งมาทาง E-Mail ตอนที่ FWW แนวคำถามมาให้ว่า “คุณเมตตาได้ส่งแนวตัวอย่างคำถามที่อาจจะใช้ในการสนทนาเรื่องบล็อกมาให้คะ พอให้ได้ไอเดียคะว่าจะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง แต่ดิฉันว่าเรา "ด้นสด" แบบ storytelling ก็น่าจะสนุกดีนะคะ ไว้พบกันพรุ่งนี้คะ” ผมก็ได้ตอบกลับไปว่าได้รับแล้วครับ แต่ผมก็คิด ๆ นะว่า "ด้นกันสด ๆ ดีกว่า แบบเป็นกันเอง ๆ หยิกหยอกกันไปบ้าง จะได้คึกคัก ขอบคุณมากครับ”

     จากนั้นก็ลงมือทำ MideMap ดังที่จะเห็นในรูป และหากจะติดตามในแต่ละประเด็นว่าผมได้ไปเล่าอะไรไว้บ้างอีก ก็ติดตามต่อไปได้ตาม Link ครับ ซึ่งผมได้กลับมาปรับตามที่พูดไปจริง ๆ เสียใหม่แล้ว ซึ่งก็พบว่าทำให้เราพูดได้อย่างที่จะพูด เมื่อได้จัดกรอบคิดตามแนวคำถามนี้ไปล่วงหน้าแล้ว ส่วนลูกเล่นก็ไปหาเอาในเวที อันนี้ทำไปก่อนไม่ได้ครับจะเฝื่อน!