ม่วนใจ๋ยิ่งแล้ว มาแอ่วเมืองเหนือ : ปีใหม่เมือง

ม่วนใจ๋ยิ่งแล้ว ปีใหม่แก้วมาเยือน

ผมนับวันนับคืนที่จะกลับไปสู่อ้อมกอดแห่งบ้านเกิด เมืองล้านนา  นานพอสมควรแล้วที่จากบ้านมา บรรยากาศของปี๋ใหม่เมืองที่กรุ่นกลิ่นหอมมายังเมืองหลวง ทำให้ผมใจจดจ่อกับวันคืนของความสุข

 ฟังเพลง "ปีใหม่เมือง"

ในช่วงวัยเด็กปี๋ใหม่เมือง มีความหมายกับพวกเราคนล้านนามาก กิจกรรมหลากหลาย สีสันของฤดูร้อน ที่สำคัยพวกเราจะได้เล่นสาดน้ำ ไม่นับการขนทรายเข้าวัดที่ผมต้องทำจำนวนรอบขนทรายให้มากที่สุด  ป้ออุ้ยแม่อุ้ยบอกผมว่า เจ้าตัวสังขารล่องจะเอาปูยา(กล้องยาสูบ) มาซ่อนไว้ใต้ต้นมะเขือแจ้ ในเช้ามืดของวันสังขารล่อง พวกเราเด็กๆ จะจะไปรอกล้องยาสูบนั้น แต่ไม่เคยได้ซักที แม่พาไปเก็บดอกเอื้องเงินในป่า เพื่อที่จะเตรียมเอาไปวัด เอาไปรดน้ำดำหัว ผมได้เสื้อผ้าใหม่ พร้อมปืนฉีดน้ำ...ภาพในอดีต ความสุขในช่วงปี๋ใหม่เมือง ในตราตรึงในความรู้สึกเสมอ

ปี๋ใหม่เมืองที่มีมากกว่าการเล่นน้ำ นั่นหมายถึงการพบปะพี่น้อง การเริ่มต้นใหม่ของปี พ.ศ. ...

ในปีนี้ที่เมืองปายบ้านผมมีกิจกรรมดีๆ มาประชาสัมพันธ์ เพื่ออาจเป็นทางเลือกในวันหยุดครับ จากบันทึก คนผีบ้าที่ "ไฮ่อุ้ยต๋าคำ" เมืองปาย

ปีใหม่เมืองคนโญน (คนโยนก) * * * ผมเป็นคนโญน หรือคนเมืองล้านนาครับ

---------------------------------------------

มาแอ่วปี๋ใหม่เมืองคนโญน

ที่ "ไฮ่อุ้ยต๋าคำเมืองปาย" 13-16 เมษา 2551

ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

 Waterfes

13 เมษา วันสังขารล่อง

ก๋านละเล่นพื้นบ้าน

 • แข่งหมากบ้า (สะบ้า)
 • แข่งหมากกอน
 • แข่งขี่ไม้ก๋างเก๋ง
 • แข่งขี่ล้อลงหลิ่ง
 • แข่งยิงโก๋งสติก (ยิงหนังสะติ๊ก)

14 เมษา วันดาครัวเกียมขึ้นวัด

15 เมษา วันขึ้นวัดสรงน้ำพระธาตุ ขนทรายเข้าวัด ดาสะตวงลอยเคราะห์

เมื่อแลง(ยามเย็น)ฟังสายเสียงดนตรีจากปกากะญอแห่งวัดจันทร์ กับคุณ ชิ สุวิชาน และสุดที่รัก กล๋างโต้งนา(กลางทุ่งนา)  ขับกล่อมไพร

 

16 เมษา ลอยเคราะห์ตี้แม่น้ำปาย

 

 สายน้ำปิงไหลหลาก จากถิ่นดินแดนวิไล
ปั๊ดปาหัวใจ๋จะใกล้จะไกล๋หื้อเฮามาป๊ะกั๋น
 
น้ำไหนตึงบ่าเต้า น้ำใจ๋หมู่เฮาคนเมือง
อู้กำเมืองฟังกั๋นฮู้ เรื่อง เฮาคนเมืองอู้ม่วนจ๋าหวาน
 
*หมู่เฮาฮับฮู้ หมู่เฮาฮู้ใจ๋หมู่เฮาฮักมั่นกั๋นไว้
หมู่เฮาฮ่วมแฮง หมู๋เฮาฮ่วมก๋าย หมู่เฮาบ่ามีเสื่อมคลาย
 
จ้วยกั๋น อนุรักษ์ฮีตฮอต บ่าดีฮื้อสูญสลาย
ของดีเฮามีมากมาย บ่าดีหื้อหายเหมือนสายน้ำปิง
(บ่าดีหื้อหาย เหมือนสายน้ำปิงๆ)

---------------------------

ฟังเพลง  หมู่เฮาคนเมือง  ที่นี่ครับ คลิ้ก


 

รู้จัก "ปีใหม่เมือง " หรือสงกรานต์ชาวเหนือ

ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีสำคัญของชาวเหนือ หรือชาวล้านนา อันสืบเนื่องมากจากอดีตกาลที่จะยึดถือเป็นช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่ โดยกำหนดจุดที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งมักจะตรงกับวันที่ 13 เมษายน หรือ14 เมษายนของแต่ละปี อย่างไรก็ตามประเพณีปีใหม่เมืองจะกินเวลาประมาณ 4-7 วันยาวนานกว่าสงกรานต์ของภาคอื่นๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันสังขารล่อง วันเนา วันพญาวัน วันปากปี หรือบางท้องที่ก็ไปจบที่วันปากเดือน หรือวันปากวัน

ข้อมูลจากหนังสือ "องค์ความรู้ประเพณีปีใหม่เมือง" (2549) ของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ระบุว่า ปีใหม่เมืองมีความสำคัญต่อคนล้านนา ในฐานะ

1.เป็นการเปลี่ยนปี คนเมืองจะนับปีตามปีใหม่เมือง พอถึงปีใหม่จะกลายเป็นอีกปีหนึ่งไม่ใช่ปีเดิม อายุของเราจะเพิ่มขึ้นอีกปี
2.เป็นการเตือนตน และสำรวจตรวจสอบตนเอง เพราะการที่อายุเพิ่มขึ้นจะเป็นการย้ำเตือนให้คนเมืองรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของวัน วัย และสังขาร นั้นคืออนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา
3. เป็นการชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดี ปีใหม่เมืองเป็นช่วงโอกาสที่คนเมืองได้สำรวจตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่ล่วงมา เมื่อพบข้อบกพร่องก็มักจะตั้งจิตตั้งใจสะสางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไป อันใดที่ร้ายก็ขอให้ดับไปกับไฟ ไหลไปกับน้ำ ล่องไปกับสังขาร
4. เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ปีใหม่เมืองมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายหลายประการ ทั้งที่เป็นวัตถุและความเคลื่อนไหว เช่น เสื้อผ้า ข้าวของ มีความคึกคักเคลื่อนไหวในการต้อนรับปีใหม่ จะเกิดการตั้งใจใหม่ ความหวังใหม่ และพยายามใหม่ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

อย่างไรก็ตามกิจกรรมของคนเมืองในช่วงปีใหม่เมือง อาจสรุปได้พอสังเขปดังนี้

วันสังขารล่อง วันสังขารล่อง หรือสงกรานต์ล่อง หรือสังขานต์ล่อง ถือเป็นวันส่งท้ายศักราชเก่า คนเมืองจะตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษ ก่อนตีนฟ้ายก เช้ามืดจะมีการยิงปืน จุดประทัด เพื่อไล่สิ่งที่ไม่ดีไปกับสังกรานต์ สายๆ จะทำความสะอาดบ้านเรือน บ่าย ชำระล้างร่างกายให้สะอาด แต่ตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่

"วันเนา หรือ วันเน่า" เป็นวันที่พระอาทิตย์เนาอยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีเมษ ในทางทางโหราศาสตร์ คือไม่ดี ไม่ส่งเสริมสิริมงคล วันนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ ตั้งแต่เช้ามืด เป็นวันจับจ่ายซื้อของจำเป็นต้องใช้ในประเพณีปีใหม่ มีการเตรียมอาหารคาวหวาน เช่น ขนมจ็อก ห่อนึ่ง แกงฮังเล หรืออื่นๆ เพื่อจะเอาเป็นทำบุญที่วัดในวันพญาวัน และเอาไปดำหัวผู้ใหญ่ ช่วงสายๆ จะไปชุมนุมกันเพื่อเล่นน้ำปีใหม่ ที่สำคัญมากของวันนี้ คือ เป็นวันขนทรายเข้าวัด เพื่อเป็นการก่อพระเจดีย์ทราย ขนมที่นิยมทำกันในช่วงปีใหม่ได้แก่ ขนมจ็อก ขนมชั้น ขนมเกลือ ขนมตายลืม ขนมลิ้นหมา ขนมวง และขนมกล้วย

"วันพญาวัน หรือ พระญาวัน" เป็นวันที่มีความหมายต่อคนเมืองมาก เป็นวันยอดม้อน เป็นวันที่ดีที่สุดในรอบปี มีกิจกรรมตามความเชื่อในวิถีชีวิต ความเชื่อในพิธีกรรม ไสยศาสตร์ เช่นการเลี้ยงผีครู การนำเครื่องรางมาล้างนำสิ่งที่ไม่ดีออกไป การสักคาถา ยันต์ต่างๆ ตามร่างกาย ถือเป็นการเพิ่มความขลัง วันนี้เป็นวันที่มีการทำบุญทางศาสนาตั้งแต่เช้าตรู่ มีการถวายภัตตาหารให้กับคนตาย ที่เรียกว่า ทานขันข้าว ทานตุง หรือถวายตุงปักเจดีย์ทราย ดำหัว คารวะผู้ใหญ่ การส่งน้ำพระธาตุ พระสถูปเจดีย์ พระพุทธรูป การทานไม้ค้ำสะหลี หรือไม้ค้ำโพธิ์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการค้ำจุนพระศาสนา มีการทำบุญใจบ้าน คือบริเวณที่ตั้งของเสาบ้าน หรือ สะดือบ้าน

"วันปากปี" กิจกรรมเริ่มที่วัดของแต่ละหมู่บ้าน มีการบูชาข้าวลดเคราะห์ ช่วงสายเป็นการทำพิธีส่งเคราะห์บ้าน และสืบชะตาบ้าน กระทำที่กลางหมู่บ้าน ในช่วงสายๆ 8-9 โมงเป็นต้นไป ช่วงค่ำ กระทำที่บ้านเรือนของตน มีการจุดเทียนบูชาบ้านเรือน หรือเรียกว่าต๋ามเตียนปู่จาพระเจ้า ใช้เทียนสามเล่ม คือเทียนบูชาลดเคราะห์ เทียนบูชาสืบชะตา และเทียนบูชาโชคลาภ บาง ท้องถิ่นจะมีการต๋ามขี้สายเท่าอายุ (การจุดเส้นไฟเท่าจำนวนอายุ)

"วันปากเดือน และวันปากวัน" ดังที่กล่าวแล้วว่ากิจกรรมของคนเมืองในห้วงเวลาปีใหม่เมืองนั้นมีมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในรอบปี ลำพังเฉพาะการดำหัวอย่างเดียวไม่อาจกระทำให้จบสิ้นได้ภายในวันเดียว ดังนั้นจึงมีวันปากปีเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะได้ไปดำหัวผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือให้ครบถ้วน แต่กระนั้นเมื่อเพิ่มวันปากปีก็อาจไม่พอ จึงต้องเพิ่มวันปากเดือนและวันปากวันเข้ามาด้วย

อย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันปากเดือนและปากวันคือการเดินทางไปดำหัวเพียงอย่างเดียว ไม่มีพิธีกรรมอื่นๆ โดยหลังจากวันปากปีกิจกรรมของคนเมืองในประเพณีปีใหม่ก็จะเริ่มจางลงไปเรื่อยๆ ชีวิตปกติเริ่มต้นขึ้นปีใหม่ผ่านไปแล้ว แต่ทิ้งรอยจดจำรำลึกไปอีกนาน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leader

คำสำคัญ (Tags)#เชียงใหม่#แม่ฮ่องสอน#ปาย#ปีใหม่เมือง#ไฮ่อุ้ยต๋าคำ#สงกรานต์ล้านนา#อ้ายโดด

หมายเลขบันทึก: 175646, เขียน: 07 Apr 2008 @ 08:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 57, อ่าน: คลิก


ความเห็น (57)

สถานที่จัดงาน สามารถเดินข้ามทุ่งนาหลังบ้านนายเอกไปประมาณ 100 เมตรครับ

มาฟังดนตรีบรรเลงของ คุณชิ สุวิชาน ด้วยกัน ในวันที่ 15 เมษายน 2551 และรวมรดน้ำดำหัวป้ออุ้ย แม่อุ้ยในวันเดียวกัน

-------------------------

* * * ศิษย์เก่า โรงเรียนปายวิทยาคาร อย่าลืมว่าพวกเรามีนัด รดน้ำดำหัว คุณครูที่โรงเรียนปายวิทยาคาร โดย คุณ mr.kraton (หมอรอน) เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานนี้ ขอปรบมือให้พี่รอนดังๆครับ

 

สุขสันต์วันสงกรานต์ล่วงหน้าค่ะ น้องเอก

เขียนเมื่อ 

เพลงไพเราะมากครับ...

กิจกรรมก็น่าสนใจมาก ๆ ครับ...

ส่วนผมก็สำนึกรักบ้านเกิดกลับปักษ์ใต้เหมือนกันครับ...

...กลับบ้านเรา รักรออยู่...

P1010062

ฝากกราบคุณแม่และฝากกอดเจ้าคราเบรียลด้วยนะเพื่อน...

ขอบคุณครับ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

มาตามคำขอครับ

เพลงเพราะจริง ครับ

สวัสดีครับ เจ้าปี้ นายน้อง มิตรแก้ว สหายคำ

กระผมเอาเพลงกำเมืองม่วนมาฝากครับ มาฟังโดตยกั๋นเน้อครับ ได้บรรยากาศเมืองเหนือ ปีใหม่เมืองแต่ๆเลยครับ

เพลง "ปีใหม่เมือง"

"ปี๋ใหม่เมืองเฮากะมาถึงแล้วน่อ ดำหัวแม่ป้อป้าลุงอุ้ยเฮาดีกว่า

ประเพณีบะเก่าของเฮาสืบมา เข้าวัดเข้าวาตักบาตรทำบุญ

ก๋ำสะหลุงใส่ข้าวตอกดอกไม้ ฮื้อเปิ้นได้จื่นใจ๋ตี้หมู่เฮาฮู้คุณ

เตวะบุตรเตวะดาเปิ้นมาอุดหนุน อันก๋านทำบุญตึงบ่อมีวันปุ๊ดตึน เปิ้นปั๋นปอน เฮาก่อยกมือไหว้ เย็นอ๊กเย็นใจ๋อายุมั่นขวัญยืน

อยู่ดีกิ๋นดี ตึงยามนอนยามตื่น ใจ๋บานใจ๋จื่นปันใหญ่ปันสูง

ปี๋ใหม่เมืองเฮาก่อมาถึงแฮ๋มแล้ว งามตึงดอกแก้ว งามตึงดอกหางนกยูง ชุดผ้าเมืองเฮาก่อปากั๋นนุ่ง ก๋ำขันสะหลุงน้ำส้มป่อยไปดำหัว ๆ"

ภาพเก่าๆหาชมยากครับ เป็นพิธีการรดน้ำดำหัวแบบคนล้านนาดั้งเดิม

Id_832_2

ตำนานวันสงกรานต์

 นานมาแล้ว มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่ง มีสมบัติเงินทองมากมาย แต่ไม่มีทายาทสืบสกุล จึงถูกยาจกผู้มีบุตรมากซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กัน พูดจาดูถูก ว่าสมบัติของท่านแม้มีมากมาย ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่มีทายาทไว้สืบสกุล เศรษฐีผู้นั้นจึงได้บวงสรวงทำพิธีขอบุตร แต่ผ่านมาเนิ่นนาน ก็ยังไม่สามารถมีบุตรได้ จนในที่สุด เศรษฐีก็ได้มาขอบุตรจากพระไทร พระไทรรู้สึกสงสาร จึงได้มาทูลขอจากพระอินทร์ พระอินทร์จึงให้ธรรมบาลกุมารเทวบุตรจุติลงมาเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีผู้นั้น

           ธรรมบาลกุมารเติบโตมาเป็นเด็กฉลาดเฉลียว สามารถเรียนไตรเทพจบตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ทั้งยังสามารถเรียนรู้ภาษานก ความดังกล่าวรู้ถึงท้าวกบิลพรหม จึงต้องการทดสอบปัญญาของธรรมบาลกุมาร จึงเสด็จมาโลกมนุษย์ ตั้งคำถามธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ คือ ตอนเช้าราศีอยู่ที่ใด กลางวันราศีอยู่ที่ใด ตอนเย็นราศีอยู่ที่ใด โดยตกลงกันว่า ถ้าธรรมบาลกุมารไม่สามารถตอบคำถามได้ภายใน 7 วัน จะต้องตัดศีรษะบูชาท้าวกบิลพรหม แต่ถ้าสามารถตอบได้ ท้าวกบิลพรหม จะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมารเช่นกัน

           จนเวลาผ่านไปได้ 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังไม่สามารถตอบคำถามได้ แต่ระหว่างที่นั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ก็ได้ยินพวกนกคุยกัน ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องออกหาอาหารแล้ว จะรอกินร่างกายของธรรมบาลกุมารที่ไม่สามารถตอบคำถามของท้าวกบิลพรหมได้ และนกยังได้พูดคุยกันถึงเรื่องคำถามคำตอบว่า ตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้า มนุษย์จึงต้องเอาน้ำล้างหน้า กลางวันราศีอยู่ที่อก มนุษย์จึงเอาน้ำพรมอก ตอนเย็นราศีอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงเอาน้ำล้างเท้า ธรรมบาลกุมารจึงจดจำคำตอบไว้

           พอธรรมบาลกุมารสามารถตอบคำถามได้ ท้าวกบิลพรหมจึงจำต้องตัดเศียรตามคำสัญญา แต่ด้วยว่าเศียรของท้าวกบิลพรหมนั้น หากตกต้องพื้นดิน พื้นดินก็จะลุกเป็นไฟ หากตกลงในมหาสมุทร น้ำก็จะเหือดแห้งหมด หากโยนขึ้นไปในอากาศ ฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท้าวกบิลพรหมจึงเรียกธิดาทั้งเจ็ดมา โดยให้นำพานมารองรับเศียร แล้วนำไปแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ แล้วนำเข้าไปเก็บในมณฑปถ้ำธุลีที่เขาไกรลาศ พอครบกำหนดพระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ก็ให้ธิดาทั้ง 7 ผลัดกันนำเศียรมาแห่เวียนรอบเขาพระสุเมรุเป็นประจำทุกปี...

http://www.khonmuang.com/songgran.htm

Bogy Bong
IP: xxx.91.19.192
เขียนเมื่อ 

นอกเหนือจากกิจกรรมด้านเยาวชนในปายที่คุณเอก กับคุณหมอรอนได้เริ่มต้นทำไปบ้างแล้ว ก็เห็นจะมีกิจกรรมนี้แหละค่ะ ที่พอจะกระตุ้นต่อมอะดรีนาลีน และสร้างแรงจูงใจให้การดำเนินชีวิตอยู่ในปายมีความหมายมากขึ้น

และแอบดีใจอยู่เงียบๆ ที่รู้ว่า เป็นงานที่คนเมืองทำกันเอง เพราะหลายๆ งาน ที่จัดโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว มักมีรูปแบบ และแนวทางที่ก้าวไกลออกไปจากขนบ ประเพณี มากยิ่งขึ้นทุกที ซึ่งรูปแบบดังกล่าว มักสะท้อนทัศนคติ และมุมมองของผู้จัดได้ในระดับหนึ่งว่ามีความคิด เห็น และ รู้สึก กับสิ่งที่เป็นอยู่ และควรเป็นไปอย่างไร

หากชาวบ้าน และบริวาร (อันได้แก่ ผู้ให้การสนับสนุนทั้งหลาย - ขอใช้ความหมายในทางกลับกันจากความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป) จะสามารถทำให้การท่องเที่ยว (ที่ไม่อาจหนีกระแส) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชุน (อันเป็นวิถีดั้งเดิม) ด้วยความพินอบพิเทา และรู้คารวะ มากกว่าการจับวิถี และขนบประเพณีดั้งเดิม มาแต่งตัวใหม่ ใส่จริตใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับกระแสการท่องเที่ยวที่ถ่าโถม เสมือนดั่งนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเอง ริมถนนในวันฝนตก แล้วโดนสาดโคลนจากล้อรถเบียดถนน ที่เพียงวิ่งผ่านมา แล้วก็ผ่านไป มิได้อนาทรร้อนใจว่าเจ้าของบ้านจะเปียกปอนแปดเปื้อนเช่นไร... หากทำได้เช่นนี้ เมืองปาย และอีกหลายๆ เมืองที่กำลังถูกทึ้ง คงจะบอบช้ำน้อยลง

ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า “ทำดี เริ่มที่ตัวเอง” เพราะ “ดวงอาทิตย์มิได้รอให้โลกสะอาดเสียก่อน จึงจะส่องแสง” ฮะแฮ่ม... ประโยคนี้ไม่ได้คิดเองจ้า เอามาจาก “Tropic of cancer” ของคุณ Herry Miller เค้าจ้า...

เขียนมาด้วยคารวะ และขอเป็นแรงใจสนับสนุนคนทำดีค่ะ... อาจจะมองเห็นภาพความรุนแรงไปบ้าง แต่ก็เขียนตามมาตามที่ใจคิด เห็นจริงค่ะ ถูก ผิด ขออภัย วานแก้ไข และแลกเปลี่ยนกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณเอก

 • เข้ามาฟังเพลง และเล่นสงกรานต์ล่วงหน้าค่ะ 
 • ในสมัยพี่เป็นเด็กๆ ในภาคกลางก็มีประเพณีคล้ายๆกับชาวล้านนาค่ะ มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ขนทรายเข้าวัด หนุ่มๆสาวๆก็มีการละเล่นหลายๆอย่าง และแข่งกีฬาพื้นบ้าน
 • แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะ มีแต่วัยรุ่นเล่นกันแถมมีเจ็บตัวอีกต่างหาก
 • ขอบคุณความรู้จากบันทึกนี้และขอบคุณคนล้านนาที่ยังรักษาประเพณีอันดีงาม เผยแพร่ไว้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
 • พี่มีข้อสอบถามคุณเอกไว้ในเมล์ค่ะ
เขียนเมื่อ 

Ka-Poom ------>.... says:

อยากไปอยากไป

Ka-Poom ------>.... says:

อิอิ

Ka-Poom ------>.... says:

ทำงัย นี่

Ka-Poom ------>.... says:

จะแบ่งร่างได้งัย

Mr.Ake says:

เวลา มันซ้อนนะครับ

Ka-Poom ------>.... says:

น้านดิ ไปหลัง 16 ก็ ไม่ได้อีก..เพราะงานเลิกไปแล้ว

Mr.Ake says:

ฮา

เขียนเมื่อ 

Ka-Poom ------>.... says:

12 - 17 เม.ย. นี้กะปุ๋ม...จะไปเวียงจันทร์ - วังเวียง หากมีเวลา ก็จะไปถึงหลวงพระบาง...

Mr.Ake says:

โอ้

Ka-Poom ------>.... says:

ปั่นจักรยานไปกะเพื่อน ๆ

Mr.Ake says:

ว้าว

Mr.Ake says:

อุทานอย่างเดียว

Mr.Ake says:

อยากไป

Ka-Poom ------>.... says:

ทีแรกกะจะสองคน

Ka-Poom ------>.... says:

แต่ตอนนี้รวมได้ เป็น 10 กว่าแล้วค่ะ

Ka-Poom ------>.... says:

คละกันไปทั้งเสือพับ และเสือภูเขา..เสือหมอบ..

Ka-Poom ------>.... says:

ไปแบบ slow down

เขียนเมื่อ 

ม่วนขนาด

เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายค่ะ  "สุขสันต์วันสงกรานต์"  นะคะ

สวัสดีปี๋ใหม่เมืองครับพี่อุบลอุบล จ๋วงพานิช

ยินดีนักๆครับ ตี้มาแอ่วมาใจนายเอก

ปี๋ใหม่เมืองนี้ ผมถือโอกาสได้กลับบ้านเมืองเหนือ กิจกรรมดีๆที่เมืองปายเพียบเลยครับ หวนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วมีความสุขครับ

มาแอ่วเมืองเหนือตามเพลงที่ผมเปิดให้ฟังใน blog นี้โตยกั๋นครับและอยากให้ฟังเพลงนี้ครับ "ปีใหม่เมือง"

ขอหื้อปี้อุบล ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ วันปีใหม่เน้อครับผม

 

 

ขอบคุณมากครับ เพื่อนดิเรก Mr.Direct

เสียดายนะครับ หากมีโอกาสจะชวนไปที่บ้านอีกครา สถานที่จัดงานไม่ไกลจากบ้านผมครับ ก็เป็นทุ่งนาหลังบ้านผมเองครับ เราจัดแบบบ้านทุ่ง แบบดั้งเดิมจริงๆ

ขอให้มีความสุขกับการเดินทางไปปักษ์ใต้ พัทลุงนะครับ

หลังสงกรานต์จะตามลงไป

นำภาพสาวสวยมาฝากครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเอก

 • มาเยี่ยมค่ะ
 • ฟังเพลงเหนือแล้ว ทำให้นึกถึงเพลงเหนืออยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงของผู้หญิง ขึ้นต้นว่า.....ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนปลายดอย......เพราะมากฟังไม่รู้เบื่อ
 • สงกรานต์คนเมืองมีเสน่ห์มากค่ะ เคยเที่ยวที่เชียงใหม่

สวัสดีครับน้องเอก

เพลงเพราะมาก...ผมชอบฟังเพลงเหนือ สมัยเป็นวัยรุ่นร้องเพลงของคุณจรัล มโนเพชร ได้ทุกเพลงครับ

สวัสดีปี๋ใหม่ครับ

เขียนเมื่อ 
 • เสียดายเหมือนกันพี่... แต่ผมต้องกลับบ้านเหมือนกัน เลยไม่ได้อยู่ร่วมปี๋ใหม่เมือง
 • พี่ไปสงขลาไหม... วันที่  ๒๔ - ๒๕  นี้...

 

ไหมแก้วสีฟ้าคราม
IP: xxx.121.162.160
เขียนเมื่อ 

ช่วงสงกรานต์พี่คิดถึง มช.ค่ะ ไม่ได้กลับไปอีกเลยหลังจากจบมาเกือบ 25 ปี

น่าสนุกนะคะวันสงกรานต์ที่ปาย ฝากความคิดถึงคุณแม่และคุณพ่อของน้องจตุพรด้วย(เห็นแต่ภาพคุณแม่ คุณพ่อไม่เคยเห็นเลยค่ะ)

ส่วนพี่คงอยู่แต่ที่กรุงเทพฯเพราะคุณพ่อคุณแม่ของพี่ท่านมาอยู่ในกรุงเทพฯกันหมดแล้ว

เขียนเมื่อ 

เอ๋ สงกรานต์เมืองปาย  จะเหมือนเชียงใหม่ไหมค่ะ

 เพราะเมื่อถึงสงกรานต์ก็ไม่เคยไปที่อื่นเลย นอกจากเชียงใหม่ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณเอก

 • ผลการสำรวจเกี่ยวกับความใส่ใจในวันสงกรานต์ของคนไทย มีคนสนใจถึงร้อยละ 82 เชียวนะครับ
 • ผมสงสัยเป็นฝั่งตรงกันข้าม คือ กลัวน้ำยังไงก็ไม่รู้ ชอบนอนตีพุงอยู่บ้านมากกว่าครับ
 • แต่ .....
 • 13 เมษายน 2551 ... ได้รับมอบภารกิจจากน้องที่รักให้ไปถ่ายรูปขบวนแห่ฯ ที่เชียงใหม่ โหย ๆๆๆ เปียกอีกแล้ว
 • คุณเอกเขียนบันทึกยั่วยวนคนอยู่ไกลมากเลยนะครับ ทั้งเพลง ทั้งศิลปะ ทั้งวัฒนธรรม เอาซะน้ำลายยืดยาวกันไปเลย

ขอบคุณครับ :)

Ajarn POP
IP: xxx.28.169.165
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเพลินมากครับ ขอบคุณสำหรับบทเพลงและตำนานดีๆ ครับ

ส่งความสุขปี๋ใหม่ไทยยังคุณเอก เพื่อนรักครับ

ไม่รู้ว่าเพื่อนได้เห็นหนังสือของผมหรือยัง คลิกที่ http://www.saengdao.com/detail.asp?TID=654

ไว้คุยกันใหม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ปี๋ใหม่เมือง

ต้มใบหมี่ใบจ้อล่อส้มป่อยสะหัวดำเกล้าวันสังขานล่อง บิ่นหน้าไปตางทิศมงคล....

วันเน่าขนทรายเข้าวัด ห้ามจ่มด่ากั๋น

วันพญาวันไปวัด ถือศีลบริสุทธิ์ ห้ามเด็ดผักตัดไม้

วันปากปี๋สะหละสะหลงพระบนหิ้ง กิ๋นแกงบะหนุน ส่งเคราะห์บ้าน ไปดำหัวคนเฒ่าคนแก่

สวัสดีครับเอก จากบนภูดอยท่ามพี่น้องชาวขะมุเมืองหงสา

กลับเมืองไทวันปี๋ใหม่ครับ แต่คงต้องถูกจองจำอยู่สำนักงานเพราะติดรายงานเขาหลายเล่ม

เขียนเมื่อ 

น่าไปแอ่ว..จังค่ะ..คุณเอก..

ชอบสำเนียงการพูดของชาวเหนือ..น่ารักจังค่ะ..

เอ.สาวสวยเมืองเหนือ..ท่านนี้..หน้าตาคล้ายคุณเอกมากเลยนะคะ..คิคิ.(ชอบพวงดอกไม้ที่ท่านถือในถาดน่ะค่ะ..ดอกอะไรเอ่ย..ถ้าจะหอมเย็นๆดีนะคะ..)

อย่าลืมถ่ายรูปบรรยากาศอบอุ่นช่วงสงกรานต์มาฝากในบันทึกด้วยนะคะ..จะรออ่านค่ะ..

"มีความสุขมากๆนะคะ.คุณเอก...."

ขอบคุณค่ะ..

 

สวัสดีครับคนตานี

มีโอกาสดีๆมาแอ่วเมืองเหนือนะครับ ผมเองก็หลังจากนี้จะมีโอกาสไปใต้บ่อยๆครับ

แล้วจะไปทักทายถึงที่ทำงานนะครับ

สวัสดีครับคุณ Bogy Bong
 นับตั้งแต่เจอคุณบ๊อง สามปีให้หลัง ผมก็ไม่ได้เจออีกเลย วบายดีนะครับ

และทราบว่าได้ทำงานพัฒนาด้านเด็ก ผมดีใจมาก ผมยินดีในการรับประสานงาน ประสานข้อมูลให้นะครับ ผมรับรู้ในศรัทธาอันแรงกล้าของคุณได้ดี ที่ปายเรามีเครือข่ายการทำงานที่เป็นฐาน ที่ดีระดับหนึ่งครับ การพัฒนาต่อคิดว่าไม่น่าจะยากมาก

อย่างไรก็ตาม ...ผมขอให้คุณมีพลังกาย พลังใจในการเดินทางต่อในเส้นทางการพัฒนาสังคม

ผมเอาใจช่วยอีกแรงครับ

คุณกะปุ๋มKa-Poom ครับ

โปรแกรมที่ผมตั้งใจ น่าจะเป็นเดือน พคครับ กะว่าจะหาเวลาปลีกตัวไปเยือนวังเวียงอีกครั้ง ช่วงนั้นป่าคงเขียวขจีขึ้นมากกว่าช่วงนี้

ต้องขอบคุณครับสำหรับข่าวคราว พร้อมกับสัญญาว่าจะให้ผมยืม จักรยาน(อย่าลืมเน้อ)

ขอบคุณครับ

 

พี่ สิทธิรักษ์

มาแอ่วโตยกั๋นครับผม

ถือโอกาสรดน้ำ ดำหัวพี่เหลียงในบันทึกนี้ก็แล้วกันครับผม

 

 

สวัสดีครับ พี่ประไพพิศ

มีโอกาสมาแอ่วเมืองเหนือครับ ช่วงสงกรานต์ก็มี event ดีๆที่เชียงใหม่ เยอะเลยครับ

สวัสดีครับครูมิม

ยินดีนักๆครับ

เพลงเหนือเพลงนั้น เป็นเพลงของปี้สุนทรีครับ เพราะมากๆครับ เป็นเพลงอมตะของเมืองเหนือ

หากมีโอกาสมาแอ่วเจียงใหม่ช่วงสงกรานต์นะครับ

 

เขียนเมื่อ 

เพลงนี้เคยได้ยินแว่วๆๆ เพื่อนๆทางเหนือเปิดให้ฟัง ยังว่า ... อนุรักษ์นิยมมจัง

แล้วก็ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆๆ

จนมาเจอที่บล็อกพี่เอกอีกที ท่าทางจะฮิตมากๆ

เขียนเมื่อ 

อย่าลืม 15 เมษา

15.00 น.ดำหัวครูแอ !!

ถึงปายเมื่อไร ..โทรด่วน

เขียนเมื่อ 

แวะมาฟังเพลงครับน้องเอก

ปีนี้ตั้งใจจะไปแอ่วเจียงใหม่...แต่ก็พลาดโอกาสจนได้..เพราะมีภาระกิจร่วมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในชุมชน...เล่นสงกรานต์เมืองเหนือเผื่อด้วยนะคร๊าบบบบ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณเอก

น่าไปเที่ยวจังเลยค่ะ ดีจังเลยค่ะ

มาสวัสดีปีใหม่เมืองค่ะ

สวัสดีครับ พี่ อัยการชาวเกาะ ครับ

เพลงของ อ้ายจรัล นั้นเป็นเพลงอมตะไปแล้ว เช่นเดียวกับปี้สุนทรียครับ

ช่วงปี๋ใหม่เมือง สถานีวิทยุแถวเหนือก็เปลี่ยนไปอู้กำเมืองครับ เพลงกำเมืองก็จะแทนที่เพลงสากลไปสักระยะหนึ่ง

ทำให้ความรู้สึกเดิมๆดีๆ ของพวกเราชาวล้านนากลับขึ้นมาคึกคักอีกครั้ง

ขออนุญาต รดน้ำดำหัว พี่ อัยการ ตรงนี้นะครับผม

น้องขุนย่ามแดง

ทาง สกว.ประสานมาแล้วครับ บอกว่าเป็นการนำเสนอภายในที่นักวิจัยกำลังใหม่อยู่ เกรงว่าไม่สะดวกครับ และผมก็มีนัดเต็มแล้วไม่มีปัญหาครับ เรามาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับ ในโอกาสที่มีอยู่ต่อไป

สงกรานต์ผมกลับบ้านที่ ปายกลับบ้านวันที่ 11 เมย.51 ครับผม พักผ่อนตลอดช่วงสงกรานต์ที่บ้านเกิดครับ

พี่ลูกช้าง มช.ครับ พี่ไหมแก้ว สีฟ้าคราม

ขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจที่ดีเสมอมาครับ..

คิดถึงบรรยากาศของ มช.เช่นเดียวกันครับผม สงกรานต์ปีนี้ได้มีโอกาสไปรดน้ำดำหัวคุณแม่ครับ ส่วนคุณพ่อผมท่านเสียไปแล้วครับ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับผม

ขอบคุณครับผม

 

สวัสดีครับ อ.Wasawat Deemarn

ผมคิดว่าที่คนสนใจเพราะ เป็นเทศกาลที่สนุกครับ และอากาศร้อน การเล่นน้ำจึงเป็นทางออกของกิจกรรมคลายร้อน

ผมเองก็คงเก็บตัวในบ้าน นอนพักผ่อน ครับ ...ทำกับข้าวอร่อยๆทานกันในครอบครัว ก็มีความสุขดีครับ

นำภาพขบวนแห่ที่เชียงใหม่มาอวดกันใน Blog ด้วยนะครับผม

สวัสดีครับครู เอ

ปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ กะ เมืองปาย เหมือนกันครับ เพียงแต่ปายไม่มีคูเมืองเหมือนเชียงใหม่ สงครามน้ำแบบนั้นจึงไม่มี แต่ประเพณีหมู่เฮาคนเมือง บ่ต่างกั๋นครับผม

สวัสดีครับ อ.ดร.ป๊อบ เพื่อนรัก

มีความสุขกับถนนโล่งๆของสงกรานต์ กทม.นะครับ ว่างๆมาเที่ยวที่ นนทบุรี สิครับ ผมเห็นเขาโปรโมตเรื่อง สงกรานต์คนมอญ น่าสนใจมากครับ

ผมตามไปชมหนังสือที่เขียนแล้ว ดีใจด้วยนะครับ และปลาบปลื้มแทนที่ได้ถวายแด่พระเทพฯ เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดจริงๆนะครับ

มีเวลานัดทานข้าวกันนะครับ

อ้ายเปลี่ยนpaleeyon

ดีใจจ้าดนักครับตี้อ้ายมาแอ่ว มาใจครับ อยู่หงสาเป๋นจะได้พ่องครับ

ผมอ่านเรื่องราวจาก หงสา แล้วสนุกดีครับ ได้ความรู้ที่แตกต่าว ออกไป ดูเหมือนจะคล้ายๆบรรยากาศเมืองเหนือบ้านเรา องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของพวกเขาก็ล้วนแล้วแต่น่าสนใจครับ ...ผมติดตามบันทึกพี่อยู่เสมอ

 

"...ต้มใบหมี่ใบจ้อล่อส้มป่อยสะหัวดำเกล้าวันสังขานล่อง บิ่นหน้าไปตางทิศมงคล....

วันเน่าขนทรายเข้าวัด ห้ามจ่มด่ากั๋น

วันพญาวันไปวัด ถือศีลบริสุทธิ์ ห้ามเด็ดผักตัดไม้

วันปากปี๋สะหละสะหลงพระบนหิ้ง กิ๋นแกงบะหนุน ส่งเคราะห์บ้าน ไปดำหัวคนเฒ่าคนแก่..."

อ่านแล้วคิดถึงบรรยากาศปี๋ใหม่เมืองบ้านเฮามากขึ้นนะครับ

สวัสดีครับ คุณครูแอ๊ว

เที่ยวเกาหลีคงสนุกสนานมากๆนะครับ เห็นภาพในบันทึกของครูแล้วน่าอิจฉาครับ

ผมไม่ค่อยมีโอกาสพูดภาษากำเมืองเลยครับอยู่ที่นี่ (กทม.) ส่วนสาวสวยที่ผมโชว์ในข้อเสนอแนะข้างบนนั้น เธอยังสวยไม่สร่างครับ ที่สำคัญใจดีด้วยครับ

เที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะ..มีเรื่องราวดีๆนำมาแลกเปลี่ยนกันใน Blog ด้วยครับ

ขอบคุณมาก ดูแลสุขภาพด้วยครับ

น้อง แก่นจัง

ครับ อนุรักษ์นิยมครับ ...ผมเองภูมิใจในความเป็นคนล้านนามากครับ

ช่วงนี้เพลงเหนือจะถูกเปิดบ่อยในช่วงสงกรานต์นี้

ไปแอ่วไหนครับ??

 

พี่หมอMr. Kraton Pai

รับทราบ และพร้อมปฎิบัติครับ ไปถึงเมืองปายแล้วจะโทรหาครับผม

ยินดีนักๆครับ

 

พี่อดิศักดิ์J.moragot

ยินดีนักๆครับ

เมื่อไม่กี่วันก่อน ผมไปจิบเครื่องดื่มเย็นๆริมน้ำเจ้าพระยาที่ นครสวรรค์ ยังคิดถึงพี่อยู่เลยสบายดีนะครับ

สงกรานต์นี้ผมกลับไปบ้าน และ คิดว่าคงนอนหลบร้อนที่บ้านมากกว่า

ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

สวัสดีครับพี่อุ๊a l i n l u x a n a =)

กลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ อย่าลืมไปเที่ยวที่ปายนะครับ ยินดีต้อนรับเสมอครับ

แล้วผมจะแอ่ว(เที่ยว)สงกรานต์เผื่อครับ

เขียนเมื่อ 
 • อ่านแล้วเย็นใจขนาดเลยค่ะ
 • หวังใจว่าคงได้ไปแอ่ว "สงกรานต์เมืองปาย" กับเขาสักปีในชีวิต (ไปตอนเป็นอุ้ยให้เขาดำหัวก็ได้น้อ)

สวัสดีครับ มิตรแก้ว สหายคำ คุณดอกไม้น้อย

ม่วนอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองนะครับผม

ขอหื้อคุณดอกไม้น้อย ปันใหญ่ ปันสูง เจริญๆครับ

มีโอกาสก็ไปแอ่วปายครับ อย่าปล่อยให้เป็นแม่อุ้ยก่อนแล้วไปครับ จะขึ้นดอยลำบาก

ขอบคุณครับที่มาแอ่วบันทึกปี๋ใหม่เมืองครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปี๋ใหม่เจ้า คุณเอก..

ต้อมรอคอยเลยนะ กับปี๋ใหม่เมือง เพราะจะเป็นช่วงที่ได้ยินเสียงเพลงคำเมืองม่วนๆ และได้เห็นคนสวมเสื้อม่อฮ่อมกัน จริงๆ แล้วมันก็เป็นเรื่องที่คนอื่นแทบจะมองไม่เห็นความสำคัญของอะไรแบบนี้ แต่ต้อมก็ชอบของต้อมและรอคอย รวมไปถึง "น้ำขาว" รสชาติหอมหวานที่ปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวด้วย

คุณต้อมเนปาลี

อ่านแล้วขำๆครับ คุณต้อมรอคอย "น้ำขาว" ด้วย เบาๆหน่อยนะครับ ผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ อ.แห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ด จนเข็ดไปเลย

หมู่เฮาคนเมืองล้านนา คงมีความรู้สึก และมีความทรงจำดีๆกับ เทศกาลปี๋ใหม่เมืองนะครับ

ขอหื้อคุณต้อมปันใหญ่ ปันสูง หรือว่า ปันใหญ่นี่ไม่เอาแล้ว เอาแค่ "สูง" ก็พอนะครับ อิอิ

สวัสดีวันสงกรานต์ครับ

เขียนเมื่อ 

คุณเอกเจ้า..

ปันใหญ่นี่ขอไม่เอาเลยจริงๆ นะเจ้า เอาแค่ปันสูงพอ ^^ คุณเอกเองก็เหมือนกันนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆ

เมื่อก่อนต้อมจะงงๆ มากที่เวลาต้อมบอก "สวัสดีปี๋ใหม่เจ้า" ในวันสงกรานต์เมื่อมีใครโทรมา แล้วปลายสายจะเอ๋อๆ อึ้งๆ พอหลังๆ ก็จะเริ่มชิน..เพราะก็จะเจอแบบนี้ทุกปี

พลอยนึกถึงคำอวยพรของญาติผู้ใหญ่เวลาเราไปดำหัว บางท่านก็ให้พรยาวๆๆ จนเด็กอย่างต้อมนั่งไหว้รอรับพรจนเมื่อย นึกถึงทีไรก็ยิ้มได้ค่ะ กับอีกหลายความทรงจำที่มีต่อปี๋ใหม่เมืองของเฮา

ที่รอน้ำขาวเนี่ย รอจริงๆ (ดูเหมือนตัวเองเป็นเมรียังไงก็ไม่รู้ อิอิ ไม่อย่างงั้นหรอก) เคยนึกสงสัยว่าทำไมหนอเขาถึงทำเจ้าข้ำสีขาวขุ่น รสชาติหอมหวานนี่ขึ้นมาได้ ดื่มไปก็..อื้มมม

สวัสดีครับ จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

 • ปี๋ใหม่เมือง เป็นวันสำคัญของพี่น้องปากาญอบ้านผมเหมือนกัน
 • ประเพณีทุกอย่างเหมือนกับพี่น้องคนเมือง
 • อยากไปแอ่วเหมือนกันเมืองปาย เคยไปครั้งเดียว  
 • แต่ติดที่ต้องกลับไปคารวะรดดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านผม
 • ขอให้มีความสุขกับปี๋ใหม่เมืงนะครับ
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
 • แวะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆที่คอนหวัน..ไม่บอกกันบ้างเลยนะจะได้ไปร่วมด้วย...
 • คราวหน้าแวะมาแจ้งเจ้าที่ด้วยนะน้องเอก...จะได้ไปต้อนรับ
วัชราภรณ์ วัตรสุข
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปี๋ใหม่เจ้า..อาจ๋านเอก

อยู่ดีมีสุขตลอดปี๋เน่อเจ้า..กึ๊ดเงินหื้อได้เงิน..กึ๊ดคำหื้อได้คำ..กึ๊ดอะหยังก่อขอหื้อสมกำมุ่งมาดปรารถนาเน่อเจ้า..คนดีศรีเมืองปาย..ขอหื้อมีสุขภาพดีตลอดไปเจ้า..

คนเจียงใหม่ฝากหดน้ำขมิ้นส้มป่อยหอม ๆ อาจ๋านเอกตวยเจ้า..

เข้าบรรยากาศแต้ ๆ เจ้า ..เพลงแอ่วเมืองเหนือ..ม่วนอกม่วนใจ๋เจ้า..

แอ่วค่อยแปดจั๋งหวัดเลยน่อเจ้า

และเสียดายตี้บ่ได้มีโอกาสไปแอ่วปี๋ใหม่เมืองปาย..น่าแอ่วขนาดน่อเจ้า...

กึ๊ดเติงหาอาจ๋านเอกเสมอเจ้า..

(ขอสูมาเจ้า..ตี้บ่ได้เข้าระบบ..เน็ตจ๊า..หลุดติก ๆ เจ้า)

สวัสดีครับ ยินดีนักครับ คุณต้อม เนปาลี

ขอบคุณครับสำหรับคำอวยพรครับ

ปี๋ใหม่เมืองปีนี้ ผมนอนพักผ่อนที่บ้านครับ อากาศค่อนข้างร้อน ไม่ได้ไปเช็คเรทติ้งกลางถนนเลยครับ หากโดนสาวๆจับแก้มแสดงว่ายังใช้ได้อยู่ ปีนี้เหมือนกับเป็นโรคกลัวน้ำอะครับ

ที่ปายมีกิจกรรมดีๆมากมายครับ ผมเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วม โดยเฉพาะกรรดน้ำดำหัวคุณครูอาวุโส ในฐานะศิษย์เก่า ปายวิทยาคาร เป้นที่ประทับใจตื้นตันดี

ทราบว่าที่เชียงใหม่ม่วนขนาดเลย ใช่มั้ยครับ

แล้ว"น้ำขาว" ได้ลิ้มลองบ้างมั้ยครับ

สวัสดีครับครูข้างถนน 

สุขใจ๋ปีใหม่เมืองนะครับ

วันที่ คุณชิ สุวิชาน มาบรรเลงเพลงแห่ง มูเสคี ผมเองกลับมีธุระพูดคุยกับเพื่อน อดเอาบรรยากาศมาฝากคุณครูเลยครับ

มีโอกาสมาแอ่วได้ครับ ไม่ไกลกันเลยครับ

พี่อดิศักดิ์ . J.moragot ครับ

เมื่อวานได้รับคำแนะนำเรื่อง เส้นทาง ต้องขอบพระคุณมาก ถนนสาย ตาคลี บ้านหมี่ ลพบุรี สวยมาก น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี ที่สำคัญไม่มีรถมาก เหมือนถนนสายหลัก

มีโอกาสดีๆ จะไปเยี่ยมพี่ที่ อุทัยธานี หรือที่ ปากน้ำโพ ครับ

สวัสดีปี๋ใหม่ อาจ๋านวัชราภรณ์ วัตรสุข   เช่นเดียวกันครับ

ยินดีนักๆครับตี้มาแอ่วมาใจครับ ปีใหม่นี้ผมขอเอาน้ำอบ น้ำหอม ข้าวมิ้น ส้มป๋อย พร้อมดอกไม้หอม ก๋าสะลองคำ ดอกอูน ฝากห๊ดน้ำดำหัวอาจ๋านโตยครับ ขอให้อยู่ดี มีแฮง เน้อครับ

กึ้ดเติงหาอาจ๋านเสมอๆเช่นกั๋นครับผม

เอื้องแซะ
IP: xxx.143.173.75
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ๊าคุณเอก
 • ปี๋ใหม่เมืองปาย ถ้าจะม่วนแต้ๆเนาะ ปี้เอื้องแซะก็บ่ได้ไปตังใด
 • สรงน้ำพระ ในขบวน และตี้บ้าน ตะวาก็ไปดำหัวปี้ๆ ฮับพรดีดี เป๋นสิริมงคล
 • มีความสุข ฮ่มเย็น ตลอดปี๋เจ๊า
 • สงสัยถ้าจะมาเป็นคนสุดท้ายสำหรับบันทึกนี้ (หรือเปล่าไม่รู้)

สวัสดีครับ พี่เอื้องแซะ

สวัสดีปี๋ใหม่เมืองครับ

ปีนี้อิ่มเอิบด้วยการไปรดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่  และมีกิจกรรมดีๆ มีวันครอบครัว

มีความสุข ฮ่มเย็น ตลอดปี๋ เช่นเดียวกันครับ

ขอบคุณมากครับ

สวัสดิวัฒน์ พิพัฒน์พูนผล บุญบันดาลดล กุศลเตื่อมแถ้ง
ปี๋ใหม่เมืองมี ศะหรีส่องแจ้ง เต๋จ๊ะเรืองแฮง เน้อครับ
จงอยู่สุขี มั่งมีสินทรัพย์ อายุนับได้ ทีฆา
พละเลิศล้ำ วรรณะงามต๋า อุดมปั๋ญญา วาทะเก่งถ้อย.

กราบสวัสดี งามๆครับ ป้อครู ครับP

เป๋นเกียรติ เป๋นศรี ครับ ปี๋ใหม่ป้อครูได้มาหื้อปอน

ขอหื้อป้อครู "จงอยู่สุขี มั่งมีสินทรัพย์ อายุนับได้ ทีฆา"

เน้อครับ