กำหนดการประชุมโครงการ "จัดการความรู้แก้จนเมืองนคร" วันที่ 7 มี.ค. 49

เรียนรู้ น่าอยู่ ยั่งยืน

กำหนดการประชุมโครงการ "จัดการความรู้แก้จนเมืองนคร" วันที่ 7 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)

08.30 - 09.30 น.     ลงทะเบียน

09.30 - 10.30 น.     ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินโครงการ

10.30 - 11.00 น.     อาหารว่าง

11.00 - 12.00 น.     บรรยายพิเศษ "กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง จากแผนชีวิตครัวเรือน

                             สู่วิสาหกิจชุมชน" โดย นายประยงค์ รณรงค์

12.00 - 13.00 น.      อาหารเที่ยง

13.00 - 14.00 น.     นำเสนอเป้าหมายของโครงการ การจัดการความรู้และการจัดขบวน

                             เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย นายภีม ภคเมธาวี

14.00 - 15.00 น.     นำเสนอประสบการณ์การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย

                             สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน

                             แก้จนอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา โดย ดร.ครูชบ ยอดแก้ว

15.00 - 16.00 น.     นำเสนอแผนการดำเนินงานของทีมวิชาการและคุณอำนวยจังหวัด

                             เพื่อเชื่อมโยงกับคุณเอื้อจังหวัด อำเภอ/ตำบล และคุณอำนวยตำบล

                             (แผนโซน/อำเภอ/ตำบล)

16.00 น.                 ปิดการประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เชื่อมโยงการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 17480, เขียน: 03 Mar 2006 @ 13:09 (), แก้ไข: 10 Apr 2012 @ 14:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)