แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสวนเด็ก สันกำแพง

คณะผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนสวนเด็ก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

ต้อนรับอาคันตุกะเมืองเหนือ
         
เช้าวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๗.๓๐ น. วันนี้ได้มีรถบัสคันใหญ่เดินทางจากอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มาจอดที่หน้าโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  ทันที่ที่มาถึงครูเวรหน้าประตูใหญ่ได้เข้าไปทักทายและนำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์โรงเรียนสวนเด็ก จำนวน ๑๙ ท่าน เป็นสุภาพสตรี ๑๖ ท่าน นอกนั้นเป็นสุภาพบุรุษ   ท่าทางทุกท่านที่มาในวันนี้ดูท่าทีกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวย  แม้ว่าเมื่อคืนนี้ต้องนอนมาในรถหลับๆตื่นๆ 

          เป็นธรรมดาที่อาคันตุกะมาถึงโรงเรียนของเรา คณะครูที่ว่างจากการปฏิบัติหน้าที่เวรและนักเรียนจะร่วมกันเป็นเจ้าของบ้านที่ดีให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน เป็นต้นว่ากิจกรรมยามเช้า ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นมา ได้แก่ กิจกรรมจิตรกรน้อย ห้องสมุดเคลื่อนที่ และเวทีคนเก่ง ซึ่งคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ  โดยเฉพาะเวทีคนเก่งประจำวันนี้ มีการแสดงดนตรีไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เวทีปูนหน้าอาคารจิระวิทยาคาร

          หลังจากนั้นเวลา ๘.๓๐ น. ได้นำคณะผู้มาศึกษา-ดูงาน เข้าสู่ห้องประชุมอาคาร ๙ เพื่อชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนและรับฟังการบรรยายสรุป   ระหว่างชมวีดิทัศน์ได้เสริฟกาแฟ โอวัลตินและอาหารว่างไปด้วย โดยมี ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาในภาพรวม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมของฝ่ายต่างๆในโรงเรียน เช่น ฝ่ายวิชาการ กิจการนักเรียน บุคลากร อาคาร-สถานที่ ธุรการ-การเงิน และความสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมกับคณะครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show Share& Learn

          กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. คณะครูแต่ละฝ่ายได้นำเสนอผลงานที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างหลากหลายล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นงานที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติ จัดทำขึ้น นำมาเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังในลักษณะ Show Share & Learn
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ สังเกตได้จากการพูดคุยซักถามและเล่ารื่องอย่างออกรส เป็นกันเอง บางครั้งมีการสนทนาด้วยภาษาคำเมือง (อู้คำเมือง) ของคุณครูที่มาจากจังหวัดพะเยาซึ่งมาเป็นครูสอนอยู่ที่จิระศาสตร์กว่า ๓๐ ปีแล้ว (ปัจจุบันอายุครบ ๖๐ ปี ยังมีไฟ โรงเรียนจึงจ้างเป้นครูต่อไปจนกว่าจะทำไม่ไหว)

สุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ  ทางคณะของเราได้จัดให้มีการสะท้อนความรู้ ความคิดเห็นจากการที่ได้มาศึกษา-ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  คุณครูของโรงเรียนสวนเด็กได้กล่าวแสดงความรู้สึกและฝากข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ

อาจารย์วัฒนา  พรหมมินทร์ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจการต้อนรับของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาตั้งแต่ประตูหน้าโรงเรียนจนกระทั่งถึงในโรงเรียน  มีความสนใจการจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพนักเรียน (แสดงดนตรีไทย) การจัดกิจกรรมจิตรกรน้อย และกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสตาร์ (STAR) แก้ปัญหาการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของครูโดยความสมัครใจและคิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนต่อไป

อาจารย์สุวจี  ปินตา  กล่าวว่า รู้สึกประทับใจระบบการจัดการด้านวิชาการ มีความละเอียด เข้าถึงผู้เรียน เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและเห็นผลงานออกมาชัดเจน

อาจารย์มานิต  จันทร์จินะ  กล่าวว่า เมื่อเดินเข้ามาถึงโรงเรียนรู้สึกแปลกใจที่ไม่มีเศษกระดาษ และได้ไปสอบถามนักเรียนหลายคน  นักเรียนบอกว่าโรงเรียนมีโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักเรียนช่วยกันเก็บเศษกระดาษเปลือกขนมส่งครู เสร็จแล้วครูจะมอบบัตรสะสมความดีให้แต่ละคนพอถึงตอนสิ้นเดือนแต่ละคนจะนำคะแนนมารวมกันซึ่งทางฝ่ายอาคาร-สถานที่จะประกาศยกย่องชมเชยและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่มีคะแนนสะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด

อาจารย์ชัฎนันท์  อูปคำ กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ "ครู" เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การจัดการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ

ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. คณะอาจารย์โรงเรียนสวนเด็กได้กล่าวอำลา ทางทีมงานจิระศาสตร์วิทยาได้นำเยี่ยมชมบริเวณอาคาร-สถานที่ ชมกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและห้องประกอบต่างๆ เสร็จแล้วจึงเดินทางต่อไปที่จังหวัดตราด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 17479, เขียน: 03 Mar 2006 @ 13:07 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 10:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)