31 มกราคม 2549 14.00 น. ทีมงานติดตามคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทำ checklist เข้าติดตามงานที่หน่วยโลหิตวิทยา และหน่วยเคมีคลีนิค แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทีมงานเอง ผู้ติดตามงานจึงต้อง "คุย" กับตัวเอง โดยการสวมหมวกสองใบ ใบหนึ่งเป็นผู้จัดการด้านเทคนิควิชาการของหน่วย อีกใบหนึ่งเป็นทีมงาน ไอโซ ที่เข้ามาติดตามงาน ทั้งคุณปนัดดา (หน่วยเคมีคลินิค) และ คุณชวดี (หน่วยโลหิตวิทยา) ก็บ่นว่า งง กับการถามเองตอบเอง
   หน่วยเคมีคลินิกมีจุดเด่นที่ระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ มีการจัดลำดับเอกสาร แบ่งงานรับผิดชอบให้แก่ทีมงานอีกหลายๆท่านในหน่วยงาน  หน่วยนี้มี ผู้รู้ ในด้านเทคนิคทางห้องปฏิบัติการหลายท่าน ทำให้งานก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ขาดก็แต่การกำหนดผู้มีอำนาจการ verified ผลที่ยังเป็นปัญหา เพราะระบบงานที่หมุนเวียนกัน และใครทำคนนั้นรายงานผล จึงพูดคุยกันว่า อาจจะต้องกำหนดผู้มีอำนาจเป็นตำแหน่งงาน และระบุประสบการณ์ แทนการกำหนดชื่อบุคคลากร 
   พอไปถึงหน่วยโลหิตวิทยา ระบบเอกสารก็ยังขาดตกบกพร่องอยู่ เช่นการจัดทำแนวทางรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ หรือการบันทึกข้อร้องเรียนก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ  แต่มีจุดเด่นอยู่เรื่องหนึ่ง ก็คือการสอบเทียบเครื่องมือหลัก เนื่องจากมีเครื่องมือหลายชนิด ใช้ทำการทดสอบพร้อมๆกัน จึงต้องมีการสอบเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ทดแทนกันได้  โชคดีที่หน่วยมีเครื่องมาตรฐาน gold standard ที่ติดตั้งเพื่อจัดทำโครงการมาตรฐานทองร่วมกับ บ.Sysmex JPN. และ ศูนย์วินิจฉัยโรคเลือด รพ.รามาธิบดี จึงใช้เป็นเครื่องสำหรับสอบเทียบได้ ข้อมูลเอกสารในส่วนนี้ครบถ้วน ขณะนี้หน่วยจุลทรรศน์ศาสตร์ก็มาพูดคุยเพื่อขอศึกษาวิธีดำเนินการค่ะ

ในที่สุดบันทึกสุดท้ายของการติดตามผลการดำเนินงานก็เสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อย ในโอกาสต่อไปคงจะมีบันทึกการตามงานในด้านการบริหารบุคคลากร และสถานที่สิ่งแวดล้อมติดตามมาในไม่ช้าค่ะ