บันทึกการประชุม...การจัดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพระดับปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร

http://gotoknow.org/km-pcu-chumphon

บันทึกการประชุม...
 เรื่อง "การจัดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพระดับปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร"
28 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุม สสจ.ชุมพร

        เวลา 09.46 น. คุณธีรวัลย์  แสงสุวรรณ (พี่อี๊ด) ได้เปิดประชุมและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ "จัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร" วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต... รวมทั้งแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก "สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน" (รายละเอียด)

        พี่อี๊ด ยังได้กล่าวถึงการประชุม "รวมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคใต้" 17-18 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวีแอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแนวทางที่พวกเราจะได้นำมาปรับใช้ในการทำงานได้ และเป็นที่น่ายินดีว่าเครือข่ายภาคใต้อาจจะได้มีโอกาสสัญจรมาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่จัวหวัดชุมพร โดยเฉพาะหลายคนชื่นชมและอยากมาพะโต๊ะ ก็ยินดีต้อนรับ สำหรับรายละเอียดและวันเวลานั้นคงต้องประสานกันอีกทีเมื่อมีความพร้อมกันทั้งสองฝ่าย

        ที่ประชุม มีมติว่า วันที่ 30 มีนาคม 2549 (วันพฤหัสบดี) จะได้จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับจังหวัดขึ้น (สถานที่กำลังติดต่อ...) โดยเน้น "ความสมัครใจ" คือ ต้องทำเพราะอยากทำ จะได้ประโยชน์จริงๆ ถ้าให้ทุกที่ต้องมาก็ธรรมดา... เหมือนงานในหน้าที่ แต่ทีพวกเราทำ อยากให้ทำเพราะทำแล้วมีความสุขมากกว่า ผลลัพธ์ย่อมออกมาดีด้วยตัวของมันเอง

         ดังนั้น จึงให้แต่ละเครือข่าย/อำเภอ ไปสำรวจดูว่า ใครจะมาร่วมบ้าง (เอาเฉพาะเจ้าหน้าที่ สอ./PCU ก่อน... คนอื่นๆ จะได้เข้ามาร่วมในโอกาสต่อไป) และให้ส่งรายชื่อให้จังหวัดทราบภายในสัปดาห์หน้า.. สำหรับอำเภอพะโต๊ะและอีกหลายอำเภอก็ได้แจ้งชื่อในที่ประชุมไปแล้ว

         กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม นี้ .. ใช้รูปแบบเดียวกับเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2549 ณ พี. เอ็น. รีสอร์ท ปากน้ำหลังสวนฯ โดยมีประเด็นให้ฝึกถอดบทเรียน จำนวน 3 เรื่อง คือ 1) เรื่องของ สอ.พระรักษ์ 2) เรื่องของ สอ.ปังหวาน และ 3) เรื่องของ PCU รพ.ละแม (รายละเอียด)

         นอกจากนี้ พวกเรายังได้ช่วยกันคิดและเสนอความคิดเห็นในการเปิด Blog และชุมชน Blog เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่พวกเราทำ สรุปว่า จะใช้ชื่อชุมชน Blog คือ "เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร" URL; http://gotoknow.org/km-pcu-chumphon .... งานนี้ผู้เขียนรับหน้าที่ดำเนินการให้ (โปรดติดตามตอนต่อไป)

         นี่คือย่างก้าวที่สำคัญของพวกเรา....

                       อำนวย  สุดสวาสดิ์ (นวก.สาธารณสุข สสอ.พะโต๊ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 17462, เขียน: 03 Mar 2006 @ 10:43 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 10:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)