วิเคราะห์ความเสี่ยงตนเองเมื่อทราบโคเลสเตอรอล

สุขภาพซื้อไม่ได้ด้วยเงิน

  โรคหัวใจตีบไม่มีใครอยากเป็น เมื่อเราทราบโคเลสเตอรอลแล้วอยากทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจหรือไม่ลองทดสอบดูครับ ก่อนอื่นให้คะแนนตัวเองก่อนตามตารางแล้วรวมคะแนนทั้งหมดดู ถ้าคะแนนน้อยกว่า 6 สบายใจได้ยังไม่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจตีบ

  • คะแนนรวม 6-10 มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรงในรอบ10ปี 2-3% ให้ปรับฟฤติกรรมโดย
  1. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
  2. ควบคุมอาหารหวาน มัน เค็ม   
  3. งดบุหรี่ทันที
  4. ควรปรึษาแพทย์ให้คำแนะนำ      
  • คะแนนรวมตั้งแต่ 11 ขึ้นไปมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรงในรอบ10ปี 4-20%ให้ทำตามข้อ 1 และรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำที่ถูกต้องโดยเร็ว
 ปัจจัย  เกณฑ์  คะแนน
 อายุ(ปี)

35-39

40-44

45-49

50-54

 -2

0

2

4

 เพศ

 หญิง

ชาย

 0

3

 ระดับโคเลสเตอรอล

 <280

>=280

 0

4

 บุหรี่

 ไม่สูบ

ยังสูบบุหรี่

 0

2

 เบาหวาน

 ไม่เป็น

เป็น

 0

5

 ความดันโลหิตสูง

 ไม่เป็น

เป็น

 0

3

 รอบเอว ชาย >=90 ซม. หญิง >=80 ซม.

 ไม่ใช่

ใช่

 0

3

 รวมคะแนน=    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rule of Thumbความเห็น (0)