ยกเลิกการทำงานของ Service ที่ไม่จำเป็นเพิ่มประสิทธิภาพให้ Windows

Start > Right Click at My Computer > Manage

Computer Management ปรากฏขึ้น > Click ที่ Service ภายใน Service and Application

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีและสารสนเทศความเห็น (0)