ภายใน Windows XP จะมีระบบที่เรียกว่า Prefetch ที่ใช้ในการจัดการและโหลดข้อมูลที่จำเป็นขึ้นมาก่อนสำหรับ Application หรือไฟล์ที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ โดยจะเก็บข้อมูลที่ใช้ในการทำ Prefetch ของ Windows ไว้ใน folder ที่ชื่อว่า Prefetch ซึ่งอยู่ใน folder ของ Windows XP พอนานไปข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นจนทำให้เปลืองเนื้อที่ใน Harddisk โดย file ข้อมูลในนั้นบ้าง โดยเข้าไปใน folder ของ Windows XP และเข้าไปใน folder Prejfetch จะเห็นว่ามี file.PF เต็มไปหมด อาจจะลบ file.PF ที่นานกว่าอาทิตย์หรือ สองอาทิตย์ออกไป