ปรับขนาดของ Page File สำหรับ Virtual Memory

ในการทำงานของ Windows XP นั้น จะมีการเขียน/อ่านข้อมูลในหน่วยความจำหลักของเครือง ถ้าข้อมูลมีปริมาณมากเกินไปที่จะเก็บในหน่วยความจำหลักได้ Windows ก็จะเก็บข้อมูลส่วนที่เกินลงใน Virtual Memory ซึ่งก็คือ เนื้อที่ว่างใน Harddisk นั่นเอง โดยจะสร้างเป็น Page File ขึ้นมาเก็บไว้ใน Harddisk

ขั้นตอนในการเข้าไปกำหนดขนาดของ Page file

1. click ขวาที่ My Computer > properties กรอบโต้ตอบ > System Properties จะปรากฎขึ้น คลิ๊กที่แท็บ Advanced  ในส่วนของ Performance ให้คลิ๊กที่ปุ่ม setting

2. กรอบโต้ตอบ performance options จะปรากฎขึ้น ให้คลิ๊กปุ่ม change ในส่วนของ virtual memory

3. ในส่วนของ virtual memory สามารถกำหนดขนาดเริ่มต้นได้ที่ initial size และขนาดสูงสุดได้ที่ maximum size

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีและสารสนเทศความเห็น (1)

เด็กเด็ก
IP: xxx.7.221.66
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับความรู้คับ