ในการทำงานของ Windows XP นั้น จะมีการเขียน/อ่านข้อมูลในหน่วยความจำหลักของเครือง ถ้าข้อมูลมีปริมาณมากเกินไปที่จะเก็บในหน่วยความจำหลักได้ Windows ก็จะเก็บข้อมูลส่วนที่เกินลงใน Virtual Memory ซึ่งก็คือ เนื้อที่ว่างใน Harddisk นั่นเอง โดยจะสร้างเป็น Page File ขึ้นมาเก็บไว้ใน Harddisk

ขั้นตอนในการเข้าไปกำหนดขนาดของ Page file

1. click ขวาที่ My Computer > properties กรอบโต้ตอบ > System Properties จะปรากฎขึ้น คลิ๊กที่แท็บ Advanced  ในส่วนของ Performance ให้คลิ๊กที่ปุ่ม setting

2. กรอบโต้ตอบ performance options จะปรากฎขึ้น ให้คลิ๊กปุ่ม change ในส่วนของ virtual memory

3. ในส่วนของ virtual memory สามารถกำหนดขนาดเริ่มต้นได้ที่ initial size และขนาดสูงสุดได้ที่ maximum size