ลบ Program ที่ไม่ต้องการออกจาก Start up เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Windows

Start > All Programs > Start up > Right Click ที่ program ที่ต้องการลบ > Delete

Start > Run > msconfig >OK > System Configuration Utility จะปรากฏขึ้น > click ที่แท็บ start up > แล้ว click เอาเครื่องหมายถูกออกจากโปรแกรม > OK

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีและสารสนเทศความเห็น (0)