เปิด find → ป้อนเงื่อนไข → file > save search > ตั้งชื่อ และเลือก drive & folder ที่ต้องการจัดเก็บ (icon จะเป็นรูป folder ทับกับรูป computer)

เวลาค้นหา file > double click ที่ icon นั้น dialog box find จะขึ้น