เพราะพี่เม่ยได้เห็นชื่อตัวเองได้รับการคัดเลือกให้เป็น ยอดคุณลิขิตแห่งเดือนมกราคม ในการ ประกาศรางวัลจตุรพลังประจำเดือนธันวาคม 2548 และมกราคม 2549  แน่นอนค่ะ ย่อมเกิดความรู้สึก ปิติยินดี อย่าง ยิ่งยวด
   แต่ก็ยัง "งง" อยู่เล็กน้อยค่ะว่า "ได้ไงเนี่ย?"  จึงได้ไปค้นหาบันทึก เกณฑ์สรรหาผู้พิชิตรางวัล มาอ่าน เพื่อทำความเข้าใจให้ตัวเองว่า เราเขียนอะไร เขียนอย่างไร จึงไป เข้าตากรรมการ ได้..แล้วก็ถึงบางอ้อ.....
   พี่เม่ยเห็นด้วยกับการให้รางวัลเพื่อสร้างความเป็น "somebody" ให้กับคนทำงาน (หมายถึงทุกๆเรื่องของทุกๆสังคมค่ะ) เพราะจะช่วยให้เขาเหล่านั้น (รวมพี่เม่ยด้วย)มีกำลังใจในการดำเนินงานนั้นๆต่อไป ให้ดีขึ้น..ดีขึ้น
"...ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านและ สคส. สำหรับรางวัลที่มอบให้
....ขอบคุณท่าน CKO ผู้แนะนำเวทีคุณภาพอย่าง Gotoknow ให้พี่เม่ยรู้จัก
....ขอบคุณเจ้าของเรื่องราวทุกเรื่องที่พี่เม่ยนำมาเล่าและอ้างถึงตัวบุคคลด้วย
....ขอบคุณคนที่บ้านด้วยค่ะที่เอื้อเฟื้อเวลา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และโน้ตบุ้คเก่าๆให้ใช้
....และ.. ขอบคุณประเทศไทยที่ให้โอกาสพี่เม่ยได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้ ได้เป็นคนไทย และใช้ภาษาไทยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเพื่อการ ลปรร. ได้ค่ะ"