รวมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคใต้

รวมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บันทึก... การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"รวมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคใต้"
18 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องรุ่งฉัตร โรงแรมวีแอล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          ก่อนอื่นคงต้องบอกว่า เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งสำหรับผมและเครือข่ายภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร ที่ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าในวันนี้ ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ล้วนมีความตั้งใจและเล็งเห็นคุณค่า/คุณประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บางท่านกล่าวว่า คือ KM อย่างแท้จริง

          เวลา 09.14 น. เปิดประเด็นความเป็นมาโครงการพัฒนา "แนวคิดการรวมเครือข่ายภาคใต้และแนวปฏิบัติ" โดย นพ. อมร  รอดคล้าย (ผู้จัดการสหกรณ์บริการสุขภาพหาดใหญ่ จำกัด) ท่านยังได้กล่าวถึง Network โดยมองในมุมของเครือข่าย Internet รวมทั้งแนวคิด ยุทธศาสตร์ในการบริหารเครือข่าย สุดท้ายคือ การจัดการความรู้ หรือ KM (Knowledge Management) โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน

          ช่วงพักรับประทานอาหารว่าง พวกเราทุกคนได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันมากมาย

           จากนั้น มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "บริการปฐมภูมิในภาวะอุทกภัย" โดยคุณสุพร ยุรพันธ์ (รพ.ระโนด) และคุณแพรวพรรณ  ตันสกุล (รพ.หาดใหญ่) ...นอกจากนี้พวกเราได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อ "สร้างภูเขาจากหลอดน้ำแข็ง" แต่ละกลุ่มก็ช่วยกันระดมความคิดและลงมือสร้างภูเขาตามแบบที่กลุ่มร่วมกันคิด และแล้วผลงานก็ออกมาอย่างน่าภาคภูมิใจ ปรากฏว่า กลุ่มที่ 1 ได้รางวัลชนะเลิศ.. พวกเรามีการแสดงความคิดเห็นและสรุปบทเรียนจากกิจกรรมนี้ด้วย
 
           คุณสิริวรรณ  เดียวสุรินทร์ และคุณอมรรัตน์  ลิ่มเฮง ได้นำประสบการณ์บริการปฐมภูมิในภาวะอุกกภัย มาแสดงกระบวนการสร้างเครือข่ายพร้อมถอดบทเรียน (รายละเอียด) คุณสิริวรรณ ได้กล่าวถึงกระบวนการ KM ที่ท่านได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับท่าน นพ.วิจารณ์  พานิช  ว่า KM ไม่มีตัวตน แต่มีเป้าหมาย (หรือเข้าใจง่ายๆ ว่า คือ เครื่องมือในการพัฒนา นั่นเอง) และ KM ยังเป็นทักษะ ที่ไม่ทำก็ไม่รู้... คุณอมรรัตน์ ได้กล่าวถึงหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ คือ Fish! Tales  (อาจจะแปลเป็นไทยว่า ทฤษฎีปลายิ้ม)....................

           โปรดติดตามฉบับสมบูรณ์ต่อไป

                                 อำนวย  สุดสวาสดิ์ (นวก. สสอ.พะโต๊ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 17461, เขียน: 03 Mar 2006 @ 10:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)