กระแสผักหวานป่ากำลังมาแรง เพราะเดิมนั้นไม่มีปลูก ชาวบ้านต้องไปเก็บบนเขาในช่วงต้นฝน  คนอิสานนิยมนำมาแกงอ่อมใส่ไข่มดแดงและปลาแห้ง..แซบหลาย..ผักหวานป่าราคาแพงมาก  ในตลาดขอนแก่นราคากิโลกรัมละ 150-200 บาททีเดียว...เป็นของดีหายาก...

    เดี๋ยวนี้เริ่มมีการเพาะเมล็ดปลูกและขยายพันธุ์ได้บ้างแล้ว..แต่ละแห่งก็ใช้ภูมิปัญญาของตัวเอง  เทคนิควิธีการแตกต่างกันไป สืบค้นได้ เช่น การขยายพันธุ์ผักหวานป่าของคุณอำพน ศิริคำ หรือเรื่องปลูกผักหวานง๊าย ง่าย! ด้วยวิธีของนริศ คำธิศรี เขียนโดยหมอเล็ก  และยังมีอีกหลายคน  ค้นหาเองนะคะ

   บันทึกนี้ดิฉันจะนำเสนอภูมิปัญญาของเกษตรกร อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้ไปเยี่ยมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมท่านเกษตรจังหวัดและคณะ

   ในวันนั้นเราไปติดตามนิเทศอำเภอมัญจาคีรี  ขณะที่รถผ่านหมู่ 14 ตำบลนาข่า พบสวนไม้ผลใหญ่อยู่ติดถนน  ส่วนใหญ่เป็นมะม่วง (มองจากถนน) ที่น่าแปลกใจคือพวกเราเห็นมุ้งเขียวเย็บเป็นถุงครอบพื้นดินกระจายอยู่ทั่วสวนใต้ต้นมะม่วง

                             

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในรถ (ล้วนแล้วแต่ซีสูงๆ)ก็วิจารณ์กันทันทีว่ามันคืออะไร..  ทำเพื่ออะไร...ต่างคนต่างความคิด..ท่านเกษตรจังหวัดคงรำคาญสั่งให้คนขับรถเลี้ยวเข้าไปในสวนนั้นทันที.. ท่านบอกว่า เมื่อเราสงสัยก็ต้องค้นหาคำตอบ.. เถียงกันไปทำไม

 

   โชคดีพบเจ้าของสวน..ดูดีใจที่ทีมงานเกษตรจังหวัดแวะเยี่ยมสวน  ท่านเป็นอดีตข้าราชการกรมป่าไม้เกษียรอายุแล้วจึงหันเหมาทำสวน  ชื่อ คุณบวร  แก้วดวงดี ชื่อสวนคือ  "สวนเกษตร" ภายในสวนทำการเกษตรผสมผสานในลักษณะวนเกษตร

     ท่านเล่าว่า  ในสวนนี้ปลูกผักหวานทุกชนิด  มีทั้งผักหวานบ้าน   ผักหวานดง  และผักหวานป่า

     แต่ปลูกมากคือผักหวานป่า มีประมาณ 3 พันต้น  โดยซื้อต้นกล้ามาจากสวนในตำบลข้างเคียงมาปลูก  แต่วิธีปลูกนี่ซิน่าสนใจ ..ประเด็น..  มุ้งเขียวครอบ..ที่พวกเราสนใจ คำตอบคือ..  มุ้งเขียวสั่งตัดเย็บเป็นถุงสี่เหลี่ยมปลายเปิดทั้งสองด้านนำมาครอบต้นกล้าผักหวานป่านี่เอง

                      

                      แสดงการครอบมุ้ง  ลงบนเนินดินปลูกผักหวาน

                    

   ภาพนี้ คุณโพยม  ศรวิชัย นักวิชาการด้านไม้ผลของสำนักงานกำลังซักถาม อย่างสนใจ..

 

    คำถาม.. ครอบมุ้งเพื่ออะไร.. และครอบตอนไหน..

    คำตอบ..  เมื่อวางต้นกล้าลงบนพื้นดินแล้ว  จะนำดินมาโรยรอบโคนต้น  เพื่อให้รากงอกลอยอยู่ภายในเนินดินนี้(ไม่ขุดดิน)  ติดตั้งระบบน้ำหยด... แล้วนำมุ้งเขียวมาครอบ โดยปักไม้หลัก 4 จุดเพื่อช่วยให้มุ้งทรงตัวอยู่ได้ 

         วัตถุประสงค์ของการครอบมุ้งคือ

       1. กันแมลงตามผิวดินมากัดกินใบอ่อน

       2. ป้องกันเม็ดดินไหลมากลบโคนต้นเพราะถ้าดินกลบโคนจะทำให้ต้นผักหวานชงักการเจริญเติบโต

 

                    

                    เมื่อต้นผักหวาน โตขึ้นแตกใบอ่อนก็นำมุ้งออกได้..

 

                     เป็นภูมิปัญญาที่บ่มเพาะจากประสบการณ์.. นำมาเล่าสู่ฟัง....