องค์กร หรือ Organization นั้น ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าต้องมีการ "จัดการ" หรือมีการ "จัดตั้ง"  เพื่อจะได้ "ผนึกกำลัง" คนในองค์กรให้สามารถ "สานฝัน" (สู่วิสัยทัศน์) ที่วางไว้ได้....หรือทำให้บรรลุเป้าหมาย (พันธกิจ) ของการตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา

     องค์กรในประเทศไทยที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัส มักจะจัดอยู่ใน "สองลักษณะ" คือ แบบแรกเป็นแบบที่ไม่เน้นการ "จัดตั้ง" อ่อนเรื่องการ "จัดการ"  บางทีถึงแม้คนในหน่วยงานจะเป็นคนที่มีความตั้งใจดี  เป็นคนดี  แต่ก็ไม่สามารถ "ผสานพลัง" ทำสิ่งที่มุ่งหวังร่วมกันได้ หลายๆ ครั้งกลับตกอยู่ในสภาวะที่ "ต่างคน ต่างทำ" ไม่มีสอดประสาน (Alignment)  ขาดการคิดที่เชื่อมโยง (Systems Thinking)

     สำหรับองค์กรแบบที่สองก็เป็นไปในลักษณะที่ตรงกันข้าม คือมีการ "จัดตั้ง" มากเกินไป  มองคนทำงานไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ ทำกับพวกเขาเหมือนกับเป็น "กลไก" มองเห็นคนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ "ระบบ" ที่ไร้ชีวิต ไร้จิตวิญญาณ  มีการ "จัดการ" มากเกินไป  ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง "ภาวะผู้นำ"...ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างที่ไม่เป็นธรรมชาติ ขาดชีวิตชีวา ไม่มีลักษณะที่เป็น "Organic"

     ผมคิดว่าหน่วยงานที่ทุกคนต้องการ น่าจะเป็นองค์กรในแบบที่สาม คือต้องไม่ "สุดขั้ว" เหมือนสองแบบแรก หากแต่เป็นองค์กรที่สามารถนำหลักการ "จัดการ" มาใช้ได้อย่าง "พอดิบพอดี"  มี "ระบบ" เพื่อให้การจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมี "ประสิทธิภาพ" ในขณะเดียวกันก็มี "ภาวะผู้นำ" เพียงพอที่จะทำให้คนทำงานได้อย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้พัฒนาตลอดเวลา เป็นการทำงานภายใต้บรรยากาศที่กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา เรียกได้เต็มปากว่าเป็น "องค์กรที่มีชีวิต (Living Organization)"

     ....บางที คำว่า "Living Organization" ของท่าน อาจจะแตกต่างจากของผม ...ช่วย Share ให้ฟังบ้างนะครับ