กรรมการ KKU_KM รับรองแผนตามแนวทาง ก.พ.ร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสรุปแผน ๒๕๔๙

คณะกรรมการจัดการความรู้ ม.ข

 เช้านี้ทีมงาน KKU_KM ประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อรับรอง "แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๔๙ ตามแนวทางที่ต้องจัดส่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ"

รศ.ดร.ลำปาง แม้นมาตย์ กำลังนำเสนอ สรุปแผน "การจัดการความรู้ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี งบประมาณ ๒๕๔๙"

ทีมงาน KKU_KM ร่วมประชุม เพื่อเตรียมการ "รับรองแผน ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ และ วางแผนนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ" (Link)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

ใบบุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
"แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๔๙ ตามแนวทางที่ต้องจัดส่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ" จะได้นำแจ้งในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบเป็นทางการนะคะ