บรรณารักษ์มีหน้าที่ให้บริการและช่วยผู้ใช้บริการเสาะแสวงหาข้อมูล จึงมีการลองผิดลองถูก และเลือกแหล่งหาข้อมูลต่างๆ ให้มากเข้าไว้

ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร ของสำนักหอสมุด ม.นเรศวร มักมีปัญหาการสืบค้นอันเกิดจากความเก่าแก่ของ server ซึ่งไม่รู้จะโทษใครดี แต่ถ้ามาเสียเวลารอให้สามารถใช้งานได้ ก็จะทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าไม่ได้ตามประสงค์ของผู้ใช้ ดังนั้น เราจึงขออาศัยจมูกเพื่อนๆ หายใจสักหน่อย

เริ่มจาก ฐานดัชนีวารสารของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายหลังใส่ข้อมูลดัชนีวารสารลงในฐานข้อมูลทรัพยากกรห้องสมุดเลยทีเดียว

พอได้ข้อมูลบทความมาเราก็เอามาตรวจสอบจากรายชื่อวารสารที่เรามีบริการในห้องสมุด ก็พอจะช่วยผู้ใช้หาข้อมูลได้ แม้จะไม่ครบตามที่ค้นได้มาแต่ก็พอช่วยได้นะจ๊ะ ส่วนที่เหลือถ้ายังต้องการก็ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแทนก็แล้วกัน จมูกเพื่อนเราช่วยได้เยอะ