การอบรมการประชาสัมพันธ์องค์กรยุคใหม่

drsek
การประชาสัมพันธ์องค์กรยุคใหม่

มมส.จัดติวเข้มการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ให้นักประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม"กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร" ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น เชิญวิทยากรผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ประกอบด้วยนักประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในองค์กร กลยุทธ์การวางแผนการประชาสัมพันธ์องค์กร เทคนิคและกระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ และกลยุทธ์การสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความก้าวหน้าของการประชาสัมพันธ์ผทานทางเว็บไซต์ www.udru.ac.th/~commarts อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16978, เขียน: 27 Feb 2006 @ 10:54 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

seksun
IP: xxx.29.5.210
เขียนเมื่อ 

สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาความรู้ หรือเพิ่มพูนด้านการประชาสัมพันธ์สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ถือว่าเป็นการจัดการความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นหมวดหมู่ครับ

นางสาวมัสนะห์ มะ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบหลักการการประชาสัมพันธ์แบบองค์กร

seksun
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การประชาสัมพันธ์องค์กร ก็เหมือนกับการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย

องค์กร เป็นผู้ทำการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เนื้อหาสาระของข่าวสารที่ส่งไป การส่งให้ได้ผลจะต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมว่าจะใช้เครื่องมือใด สุดท้ายเพื่อให้ข่าวสารจากองค์กรไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ดังนั้นสรุปได้ว่ากาประชาสัมพันธ์องค์กร จะต้องประกอบด้วย 1.องค์การ

2. ข่าวสาร

3. เครื่องมือ

4. กลุ่มเป้าหมาย