รางวัลจตุรพลังแห่งเดือนธันวาคม 2548 และ มกราคม 2549

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายชื่อผู้พิชิตรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2548

ยอดคุณเอื้อแห่งเดือน ได้แก่
ศ. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://km-wu.gotoknow.org
ยอดคุณอำนวยแห่งเดือน ได้แก่
คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ จนท. บริหารงานทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://pasadu1.gotoknow.org
ยอดคุณกิจแห่งเดือน ได้แก่

คุณนคร แก้วพิลา นักเรียนโรงเรียนชาวนา ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี
ความยอดเยี่ยม เป็นชาวนาที่มีความสามารถเด่นในเรื่องการคัดพันธุ์ข้าว การเพาะพันธุ์-ผสมพันธุ์ข้าว    เคยเข้าเฝ้าถวายคำแนะนำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   เรื่องการคัดพันธุ์ข้าว  (คลิ๊กดูภาพ) 

ยอดคุณลิขิตแห่งเดือน ได้แก่
อ. สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://beesman.gotoknow.org
รายชื่อผู้พิชิตรางวัลประจำเดือนมกราคม 2549

ยอดคุณเอื้อแห่งเดือน ได้แก่
พญ. ปารมี ทองสุกใส หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://paramee.gotoknow.org

ยอดคุณอำนวยแห่งเดือน ได้แก่
คุณบุญสืบ กลั่นชาติ จากเกษตรกรธรรมดา ที่พัฒนาสู่บทบาท "คุณอำนวย"
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ thewater
ยอดคุณกิจแห่งเดือน ได้แก่
คุณนิพนธ์ คล้ายพุก นักเรียนโรงเรียนชาวนา สุพรรณบุรี
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ thewater

ยอดคุณลิขิตแห่งเดือน ได้แก่
คุณชวดี นพรัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความยอดเยี่ยม อ่านได้ที่ http://happyhemato.gotoknow.org
 
ของรางวัลจะจัดส่งไปยังท่านที่มีชื่อดังข้างต้นภายในเร็วๆนี้  
กรรมการพิจารณารางวัล  
คุณนภินทร ศิริไทย   ประธานกรรมการ  
คุณจิราวรรณ เศลารักษ์ กรรมการ  
คุณธวัช หมัดเต๊ะ    กรรมการ  


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Together



ความเห็น (10)

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ
ปารมี
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณกรรมการ และ สคส. มากค่ะ  รางวัลนี้ เป็นกำลังใจการทำงานที่ยิ่ง
สมนึก
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณกรรมการและ สคส. มากเช่นเดียวกับท่านอาจารย์ปารมีครับ ซึ่งก็เป็นกำลังใจอย่างมากครับในการทำงาน และที่สำคัญก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาววลัยลักษณ์ทุกคนครับ
บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณกรรมการและสคส.มากครับ วันนี้คุณตูน (ผอ.หน่วยประกันคุณภาพ) โทร.ขอเบอร์มือถือผมว่าคุณธวัชขอเบอร์ แปลกใจอยู่เหมือนกัน จนได้มาอ่าน Blog นี้และรู้ว่าได้รางวัล วันนี้ ดีใจมากครับ  ขอบคุณคุณชายขอบด้วยครับ
บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับอ.สมลักษณ์ และทุกท่านที่รับรางวัลด้วยครับ
พี่เม่ย
IP: xxx.113.76.13
เขียนเมื่อ 
..น้อมรับด้วยความยินดีค่ะ..ขอขอบคุณกรรมการ, สคส. และทุกๆ comments ด้วยค่ะ รางวัลที่ได้ช่วยเป็นกำลังใจให้ "ลิขิต" ต่อไปค่ะ
ชวดี นพรัตน์
สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 1. รับทราบครับ เพิ่งทราบเมื่อท่านอาจารย์วิบูลย์และท่านอาจารย์มาลินีเขียนข้อคิดเห็นมาแสดงความยินดีกับผมตอน 4 ทุ่ม
 2. ขอแสดงความยินดีกับ 7 ท่าน โดยเฉพาะพี่เม่ยซึ่งเคยมาเยี่ยมบล็อกของผม กับคุณบอยคนมน.ด้วยกัน ครับ
พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.สมลักษณ์ด้วยค่ะ ดิฉันติดตามบล็อกของอาจารย์อยู่ค่ะ
sompornpcmu
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 

สมพร

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยครับ