ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วสินะ วุ่นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม บนความคิดใหม่ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ดูเหมือนทุกอย่างจะหมุนไป หมุนไป และหมุนไป สุดท้ายก็ไปบรรจบที่เส้นเดิม ชีวิตเจ้ากรรมก็คงต้องหมุนวนอยู่อย่างนี้กระมัง กรัชกายเอ๋ย เจ้าคิดอะไรอยู่ กำลังทำอะไรอยู่ ฉันมาปรึกษากรัชกาย เจ้าอยู่แห่งใด ออกมาคุยกันซะดีๆ " ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก ทุกครั้งที่นายคิดน่ะแหละ ฉันก็อยู่กับนายเสมอ"

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง คนบางคนกำลังท่องเที่ยวไปทั่วโลก เหนือโลกที่กว้างใหญ่ก็มีภพน้อยภพใหญ่ให้ท่องเที่ยว กรัชกาย คงเที่ยวมาหลายพบหลายชาติแล้ว เหนื่อยหรือยัง เมื่อเหนื่อยก็ปล่อยออกไป พักเหนื่อยบ้างไหม ถ้ายังไม่เหนื่อยก็เดินต่อไป วนเวียนบนเส้นชีวิตต่อไป ดีใจนะ อย่างน้อย บนทางเดินชีวิตเดียวนายก็ยังยืนพร้อมกับร่างฉัน ฉันเดินนายเดิน ฉันวิ่งนายวิ่ง ฉันคิดนายคิด บางครั้งนายขัดแย้งฉัน บางครั้งนายเห็นด้วย บางครั้งนายไม่ยอมบอกเหตุผล เพราะฉะนั้น แม้เราจะเป็นเสมือนอันเดียวกัน แต่เราก็คนละสภาพกระมัง