ประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลบ้านตากครั้งที่ 2

จากการได้เข้ารับฟังทีมงานจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ คราวนี้ ทำให้มองเห็นการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางได้อย่าง ชัดเจนมาก

              โรงพยาบาลบ้านตากได้จัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 โดยการสนับสนุนของบริษัทเทอรูโม(ประเทศไทย) จำกัดและทีมงานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำโดยศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ มีทีมประกอบด้วยอาจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช ผศ.สมนึก กุลสถิตพร คุณชนิกา สุระสิงห์ชัยเดช คุณยอดขวัญ เศวตรักต มาเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการของ รพ.บ้านตาก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (นพ.ปัจจุบัน เหมหงษา) ได้กรุณามาเปิดการประชุม หลังจากนั้นเป็นการบรรยายของ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำและของทีมงานตลอด 2 วัน รายละเอียดอ่านได้จากเว็บบล็อกของอาจารย์ ดร.วัลลาครับ ส่วนการสกัดความรู้ที่ผมได้รับจะได้นำมาเสนอต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)