อบรมนักพัฒนาชาวบ้าน

เมื่อมองในภาพรวมแล้วจะเห็นว่า เมื่อมีการพัฒนาชาวบ้านไม่ว่าจากหน่วยงานไหนก็ตาม สิ่งที่ได้ก็คือชาวบ้านมีการพัฒนาขึ้นแล้วจะส่งผลให้งานในภาพรวมของชุมชนดีขึ้น

            เมื่อ 21-22 กุมภาที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้เป็นเจ้าภาพให้ทีมงานของวิทยาลัยชุมชนตากและพัฒนาการจังหวัดตากมาใช้สถานที่และงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดอบรมนักพัฒนาชาวบ้าน เพื่อให้แกนนำชุมชนได้มีทักษะในการวางแผนและประเมินปัญหาต่างๆของชุมชน โดยมีแกนนำชุมชนเข้าร่วม 40 คน จากทั้งผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุและแกนนำโดยธรรมชาติอื่นๆ

            จากการสังเกตการอบรมพบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจมาก ดูจากการประเมินก็อยากให้จัดอีกเพราะเป็นลักษณะของการกระตุ้นให้คิด ให้มองปัญหาเองมากกว่าการมานั่งบรรยายให้ฟังอย่างเดียว วิทยากรเองก็บอกว่าอยากได้ห้องประชุมที่เป็นห้องแบบเรียบๆง่ายๆมากกว่าห้องประชุมที่ดูดีเกินไปเพราะอยากได้บรรยากาศแบบชาวบ้านๆ ผมดูจากแบบประเมินแล้วช่องของอาหารและสถานที่ก็จะได้คะแนนแค่3-4(จาก5) เท่านั้น แต่ก็ไม่รู้ว่าความต้องการของวิทยากรที่ต้องการแบบชาวบ้านๆกับความต้องการของชาวบ้านที่มาอบรมนั้นจะต้องการสถานที่และอาหารตรงกันหรือเปล่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)