โลกาภิวัฒน์ของงานมี 4 ระยะ
 ระยะที่ 1   งานประกอบชิ้นส่วนง่าย ๆ
 ระยะที่ 2   งานประกอบผลิตภัณฑ์
 ระยะที่ 3   งานที่อาศัยความชำนาญ  เช่นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ระยะที่ 4   งาน R&D

         จากการศึกษาของ The National Academies ของสหรัฐอเมริกา   โดยการสอบถาม 200 บริษัทข้ามชาติ   38% ตอบว่าในช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า  การวิจัยและพัฒนาของบริษัทจะเปลี่ยนโฉมไปมาก   โดยจะไปสร้างความสัมพันธ์ด้าน R&D กับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ตลาดกำลังเติบโต (จีน  อินเดีย)

         โลกาภิวัฒน์ของงาน R&D ของบริษัทข้ามชาตินอกจากดึงดูดโดยตลาดและแรงงานสมองราคาถูกแล้ว   ยังขับดัน (ผลักไส) โดยความอ่อนแอ (ลง) ด้าน ว&ท ของคนรุ่นใหม่ของอเมริกา

Ref.   International Herald Tribune, Feb 17, 2006

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.49