• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

Performance Plan and Core Competency (๔)

  Job Description..Position Description..Performance Plan..Performance Management..Performance Appriasal  

สมรรถนะและความโยงสู่ผู้บริหารระดับกลาง

 ช่วงนี้เป็นการประเมินสมรรถนะ ( Link)เพื่อ "การพัฒนาและการให้ค่าตอบแทน" ทีมงานศูนย์บริการวิชาการมีการประเมินโดยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ "เทคนิคการหารือผลการปฏิบัติงงานที่เรียกว่า Performance management " โดยอ้างอิงถึงการเขียนแผนงาน คือ Performance Plan ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติการไปปรึกษาในทีมงาน โดยคำนึงถึง Job Description และ การมอบหมายงาน คือ Position Description โดยคำนึงถึง งานหลัก งานรอง งานพัฒนา โดยมี เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์บริการวิชาการ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): knowledge management k-sharing sharing competency human resource 
  หมายเลขบันทึก: 15905
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)