Performance Plan and Core Competency (๔)


Job Description..Position Description..Performance Plan..Performance Management..Performance Appriasal

สมรรถนะและความโยงสู่ผู้บริหารระดับกลาง

 ช่วงนี้เป็นการประเมินสมรรถนะ ( Link)เพื่อ "การพัฒนาและการให้ค่าตอบแทน" ทีมงานศูนย์บริการวิชาการมีการประเมินโดยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ "เทคนิคการหารือผลการปฏิบัติงงานที่เรียกว่า Performance management " โดยอ้างอิงถึงการเขียนแผนงาน คือ Performance Plan ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติการไปปรึกษาในทีมงาน โดยคำนึงถึง Job Description และ การมอบหมายงาน คือ Position Description โดยคำนึงถึง งานหลัก งานรอง งานพัฒนา โดยมี เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์บริการวิชาการ

JJ

หมายเลขบันทึก: 15905เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2006 03:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 10:16 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี