การติดสินบน
         วันนี้ (23 ก.พ.49) ได้ยินผู้ใหญ่และน่าเชื่อถือ (มาก) ในบ้านเมืองคนหนึ่ง   พูดกับผู้ใหญ่และน่าเชื่อถือ (มาก) อีกท่านหนึ่ง   เรื่องผู้ที่เคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดีซุกหุ้นครั้งที่ 1   ได้รับเงินสินบนถึง 120 ล้านบาท   ผมลงบันทึกไว้พร้อมกับท่องกาลามสูตร

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49