สรุปบทเรียนเกี่ยวกับการจัดทำสรุปข้อมูลเพื่อเผยแพร่

ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้น ต้องพิจารณาดูว่าข้อมูลดังกล่าว สมควรเผยแพร่หรือไม่ และหากเผยแพร่ไปแล้วจะส่งผลดีหรือผลเสียมากน้อยแค่ไหน
สรุปบทเรียนเกี่ยวกับการจัดทำสรุปข้อมูลเพื่อเผยแพร่
ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมสำนักประกันคุณภาพ ได้รับคำแนะนำจากผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคล ลงบน Internet  โดยผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้น ต้องพิจารณาดูว่าข้อมูลดังกล่าว สมควรเผยแพร่หรือไม่ และหากเผยแพร่ไปแล้วจะส่งผลดีหรือผลเสียมากน้อยแค่ไหน ยกตัวอย่างเช่น การเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคล เป็นต้น ส่วนข้อมูลที่ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลพิจารณาดูแล้วว่าหากเผยแพร่ออกไป อาจส่งผลเสียต่อตัวบุคคล จึงไม่สมควรนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อสารธารณะชน ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการระบุตัวบุคคลจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดความเห็น (0)