การประชุมเตรียมการจัดงานวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบวิธีการลดต้นทุนใน 4 ประเด็นหลักคือการจัดการเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

สืบเนื่องจากการถอดองค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตภาคกลาง 6 จังหวัดจากเกษตรกรที่ปฎิบัติจริงในพื้นที่โดยสถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้ประสานงานและฝ่ายเลขานุการในการถอดองค์ความรู้ดังกล่าว

 พบว่ามีการลดต้นทุนได้จริงเป็นการลดในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเฉลี่ยไร่ละ 241 บาทต่อไร่ ลดการใช้สารฆ่าแมลง 178 บาทต่อไร่และลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลง 91 บาทต่อไร่รวมเป็นการลดต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 510 บาทต่อไร่

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเห็นสมควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตดังกล่าวโดยการจัดงานวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาขึ้น โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์)และท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรมจึงได้ให้มีการเตรียมการจัดงานวันรณรงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม(นายอภิชัย จึงประภา)เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบวิธีการลดต้นทุนใน 4 ประเด็นหลักคือการจัดการเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อันจะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ ตอบสนองปัญหาปัจจัยการผลิตแพงได้ งานนี้สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการในเรื่องนี้ซึ่งก็จะต้องทำหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การจัดงานนี้จะจัดในช่วงเดือนเมษายน 2551 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานครั้งนี้คือเกษตรกรที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิตข้าวและการใช้ปัจจัยการผลิตถูกวิธีและมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิตข้าวอีกด้วย

ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นเพื่อชาวนาและคงจะเกิดประโยชน์ต่อชาวนาและชาวนาสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทำนาของตนเองต่อไป

ธุวนันท์  พานิชโยทัย

29 ก.พ.2551

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ ผอ.ธุวนันท์
  • อ่านหรือยังครับ (อ.หมอวิจารณ์ให้กำลังใจ)
  • สู้ๆ นะครับ
  • พวกเรายังไม่เคยถอยไปไหน (แต่อาจซุ่มๆ อยู่...อิอิ)

เชิญ ผอ.ธุวนันท์ ไปพบ อ.หมอวิจารณ์ฯ ที่นี่ครับ

คุณสิงห์ป่าสัก

ขอบคุณคะ อ่านที่อาจารย์หมอเขียนแล้วคะ พวกเราจะสู้ต่อไปนะคะและได้ภาคีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตอนนี้พี่มีงานหลายอย่างเลยคะ ต้องจัดลำดับให้ดี มิฉะนั้นจะทำไม่ทัน แต่รู้สึกมีความสุขและทำอะไรก็มีคนมาคอยช่วยเหลือตลอดเลยคะ ทีมงานใหม่ดีและน่ารักสุด ๆ อย่าลืมแวะมาเยี่ยมนะคะ

พี่หม่า

เรียนครูนงเมืองคอน

ขอบคุณมากนะคะที่ส่งข่าว ที่อาจารย์หมอเขียนท่านกรุณามากเลยคะ ครูนงสบายดีไหมคะ แล้วคงได้เจอกันอีกนะคะ

หมายเลขบันทึก

168097

เขียน

29 Feb 2008 @ 06:55
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 22:54
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก