สร้างความรู้จากการปฏิบัติ

  ติดต่อ

สร้างความรู้จากการปฏิบัติ


          วันนี้ (26 ก.ค.48)  สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) นัดประชุมภาคี ส. ทั้งหลาย   ได้แก่ สสส.,   มสช.,   สป.สช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ),   สปรส. (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ),   สพท. (สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)   และ สคส.   หารือเรื่องการร่วมการจัดประชุมวิชาการเพื่อหนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย


          ตกลงกันว่า   สวรส. จะเป็นแกนนำจัดการประชุมวิชาการ “ทบทวนการปฏิรูประบบสุขภาพ”   ในช่วงต้นปี พ.ศ.2549   โดยจะมีการทบทวนทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและความรู้จากการปฏิบัติ    จะเน้นเอากรณีศึกษามาทำความเข้าใจร่วมกัน   และเอาความสำเร็จภายใต้การริเริ่มที่หลากหลายรูปแบบ   โดยคนหลากหลายบริบท   เน้นการริเริ่มโดยคนที่ไม่ได้มีอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


          โปรดสังเกตนะครับ   ว่าแนวความคิดเรื่องการประชุมวิชาการนี้มี “KM Inside”   คือมี KM แฝงอยู่ลึก ๆ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบและ “สกัด” ความรู้ด้านการปฏิรูประบบสุขภาพจากผู้ปฏิบัติ


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         26 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 1665, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:54:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)