สร้างความรู้จากการปฏิบัติ

สร้างความรู้จากการปฏิบัติ


          วันนี้ (26 ก.ค.48)  สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) นัดประชุมภาคี ส. ทั้งหลาย   ได้แก่ สสส.,   มสช.,   สป.สช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ),   สปรส. (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ),   สพท. (สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)   และ สคส.   หารือเรื่องการร่วมการจัดประชุมวิชาการเพื่อหนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย


          ตกลงกันว่า   สวรส. จะเป็นแกนนำจัดการประชุมวิชาการ “ทบทวนการปฏิรูประบบสุขภาพ”   ในช่วงต้นปี พ.ศ.2549   โดยจะมีการทบทวนทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและความรู้จากการปฏิบัติ    จะเน้นเอากรณีศึกษามาทำความเข้าใจร่วมกัน   และเอาความสำเร็จภายใต้การริเริ่มที่หลากหลายรูปแบบ   โดยคนหลากหลายบริบท   เน้นการริเริ่มโดยคนที่ไม่ได้มีอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


          โปรดสังเกตนะครับ   ว่าแนวความคิดเรื่องการประชุมวิชาการนี้มี “KM Inside”   คือมี KM แฝงอยู่ลึก ๆ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบและ “สกัด” ความรู้ด้านการปฏิรูประบบสุขภาพจากผู้ปฏิบัติ


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         26 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)