World class case study : Flakt Wood company

การจัดระบบข้อมูลใหม่ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้นมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมหาศาล

    แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าการจัดระบบข้อมูลใหม่ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้นมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมหาศาล 

    Flakt Wood companyก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.2002   เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์พัดลม อุโมงค์ลมและเชี่ยวชาญด้านการการจัดการด้านการควบคุมการไหลของอากาศในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นระบบท่อลมในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบระบายอากาศในอุโมงค์รถไฟใต้ดิน

  Flakt Wood companyมีโรงงานผลิตอุปกรณ์ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็น สวีเดน อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส รัสเชีย อินเดีย เกาหลี ออสเตรเลีย และอเมริกา

  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรของ Flakt Wood company มีบริษัท Datum Consulting เป็นที่ปรึกษา โดยมีระบบการจัดการที่เรียกว่า KnowledgeWorker โดยระบบนี้จะมีการจัดรวบรวมเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการผลิตอุปกรณ์ต่างๆหรือความรู้ด้านการออกแบบระบบการจัดการไหลเวียนของอากาศในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีลักษณะโครงสร้างอาคารต่างๆกัน ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะได้มาจากการทดลองออกแบบและปรับใช้ให้เหมาะกับสถานที่จริงมาแล้ว เมื่อมีลักษณะอาคารใหม่ที่มีลักษณะคล้ายเดิมก็จะสามารถนำข้อมูลเก่ามาทำการศึกษาและประยุกต์การออกแบบเพื่อปรับใช้ได้ โดยแต่เดิมบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลนี้ในรูปเอกสารทำให้ยากต่อการค้นหาและนำมาศึกษาเพราะปัจจุบันมีเอกสารกว่าล้านรายการ แต่ระบบ KnowledgeWorker จะมีการเก็บเอกสารโดยระบบคอมพิวเตอร์ในไฟล์ .pdf และสามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในแบบ multiple emails ไม่เพียงองค์ความรู้ด้านการผลิตและออกแบบระบบนี้ยังได้รวบรวบคู่มือการปฏิการต่างๆของบริษัทเอาไว้ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกบิลสั่ง เป็นต้น

  ซึ่งข้อดีของการจัดการข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าถึงทำให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการองค์ความรู้ของ Flakt Wood company ดังนี้(ขออนุญาตตัดข้อความภาษาอังกฤษบางตอนมาเพื่อผู้อ่านจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น)

1. KnowledgeWorker’s ability to handle large volumes of documents with flexible searching option, excellent version control and web-base technology. “KnowledgeWorker สามารถจัดการกับข้อมูลปริมาณมากได้โดยค้นหาได้ง่าย

2.Central information resource is transforming the business from customer service through development.”การจัดข้อมูลไว้ส่วนกลางสามาถเปลี่ยนธุรกิจจากการบริการลูกค้าไปสู่การพัฒนา

3.Over 500 people can be accessing over one million documents on KnowledgeWorker.” ”พนักงานจำนวนมากสามารถค้นหาข้อมูลได้จากระบบ KnowledgeWorker”

4.To able to enforce a collaborative culture that has reversed the practice of sharing.”สามารถส่งเสริมวัฒนธรรมการร่วมมือกันและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติด้านการแบ่งปันความรู้

5.Saving time in process.”ประหยัดเวลาของกระบวนการเข้าถึงข้อมูล

แหล่งข้อมูล:

www.flaktwoods.com

http://knowledgemanagement.ittoolbox.com/browse.asp?c=KMPeerPublishing&r

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)