แนะนำบล็อกน่าสนใจ 3

"วันนี้....เป็นเมนูระดับ World Class"

สวัสดีครับ

            วันนี้มีบทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่น่าสนใจมาฝากนะครับ

เรื่องที่1.บทความชื่อ

            "Is knowledge the ultimate competitive advantage?" ของ Dr Yogesh Malhotra  ตีพิมพ์ใน BUSINESS MANAGEMENT ASIA September, 2003, Q3/4, pp. 66-69

            เป็นคำสัมภาษณ์ ที่อธิบายความแตกต่างระหว่างการใช้ information and knowledge เพื่อที่จะApplying effective strategies  และอธิบาย How would a company put knowledge management into practice? หัวข้อน่าสนใจมากครับ  สนใจไปที่

http://www.kmnetwork.com/BMA.html 

 

เรื่องที่2.บทความชื่อ

             " KM Benefits Tree"  ของ  Dr.David Skyrme  เป็นการอธิบายถึงประโยชน์สามประการ (Example Tree) ของการจัดการความรู้  น่าสนใจมากครับเป็นการนำเสนอในรูปแผนภูมิที่เข้าใจง่าย  สนใจไปที่

http://www.skyrme.com/tools/bentree.htm

 

เรื่องที่3.บทความชื่อ          

           "  Where did knowledge management come from? " ของ ยอดปรมาจารย์ด้านการบริหารจัดการระดับโลก

 Prof. L. Prusak  ตีพิมพ์ใน IBM Systems Journal  Volume 40, Number 4, 2001  Knowledge  Management   เป็นบทความทางวิชาการของนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก  ให้มุมมองทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและปรัชญาตลอดจนแนวโน้มของ Knowledge  Management      สนใจไปที่

http://www.knowledgeboard.com/cgi-bin/item.cgi?id=73527&d=pnd

 

 

               ลองค่อยๆเลือกชิมตามรสนิยมนะครับ  วันนี้เป็นเมนูระดับ World Class  อย่าให้กำแพงทางภาษาเป็นข้อจำกัดที่จะเปิดโลกวิชาการเลยครับ    

       

                                        พรสกล  ณ ศรีโต

                                             26/7/2548

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)