องค์การอนามัยโลกจัดประชุม Knowledge Translation

องค์การอนามัยโลกจัดประชุม Knowledge Translation


          การประชุมนี้จัดที่เจนีวา   ระหว่างวันที่ 10 – 12 ต.ค.48   โดย 2 หน่วยงานขององค์การอนามัยโลกจัดร่วมกัน   คือหน่วย Knowledge Management and Sharing และหน่วย Research Policy and Cooperation


          ชื่อเต็มของการประชุมคือ   WHO Meeting on Knowledge Translation in Global Health : A Link to Policy and Action


          เป้าหมายสำคัญของการประชุมคือเพื่อปิดช่องว่าง “รู้แต่ไม่ทำ” (Know – do Gap) และเพื่อทำความเข้าใจ Knowledge Translation ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นการแปลความรู้สู่นโยบายและสู่การปฏิบัติ   ผู้สนใจสอบถามได้ที่ Mrs. Ramesh Shademani  ([email protected])


          ผมได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย   แล้วจะนำสาระจากการประชุมมาเล่าสู่กันฟังครับ


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         20 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)