ขุมความรู้.....จากการปฏิบัติงาน...มีเสนอมาน้อยมากครับ

"ความยากของกระบวนการ.......อยู่ที่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง"

สวัสดีครับ

                      นี่ก็ใกล้วันปิดรับ พิจารณาขุมความรู้จากการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎาคม 48 (ของชุมชนChumphon-KM-Station) มีปรากฎการณ์ที่ต้องนำมาบอกกล่าวให้ ชาวชุมชนChumphon-KM-Station รับรู้ รับทราบร่วมกัน คือ   บันทึกที่เป็นขุมความรู้จากการปฏิบัติงานจริง    มีการนำเสนอมาน้อยมาก  แต่ก็เริ่มมีมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลัง  ก็ยังมีความหวังว่า 4 วันที่เหลือจะมีการนำเสนอจำนวนมากพอที่จะนำมาพิจารณาเชิงคุณภาพได้นะครับ    

                   และจากที่หลายBlog นำเสนอขุมความรู้(Knowledge Assets) มาก็มีที่พิจารณาแล้วมีเนื้อหาดี  แต่การนำเสนอยังไม่น่าสนใจ ยังขาดรายละเอียดและความคิดสร้างสรรค์  ลองใช้เวลาที่เหลืออยู่ปรับปรุงขุมความรู้ที่นำเสนออีกครั้งนะครับ 

                    การนำเสนอขุมความรู้จากการปฏิบัติงานนั้น ความยากของกระบวนการสกัดขุมความรู้นั้น  อยู่ที่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม KM ในหน่วยงานต่างๆนั้นทำได้จริงและมีประสิทธิภาพหรือไม่  และอยู่ที่คุณอำนวยของหน่วยงานจะประสานกับคุณเอื้อของกลุ่ม KMในหน่วยงานของตน เป็นเนื้อเดียวได้อย่างไร   การนำเสนอขุมความรู้ฯของBlog จะสามารถนำมาเปรียบเทียบเป็น Milestone ที่สำคัญใช้เป็นดัชนีวัดความสำเร็จ(KPI) ของกระบวนการ(Process)การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ได้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

                             วันนี้ถึงบทพิสูจน์ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดชุมพร    แต่พวกเราจะต้องก้าวข้ามผ่านบทพิสูจน์นี้ให้ได้

                                                 CKO Chumphon

                                26/7/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมความรู้จากการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำเดือน(ของชุมชนChumphon-KM-Station)ความเห็น (0)