การถ่ายโอนความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้น มักเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้คนสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกรูปแบบ การใช้ Software เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว และการประชุมระยะไกลนั้น จะทำให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้เทคโนโลยียังทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถสื่อสารกันได้อย่างอิสระ ซึ่งปัจจุบันนี้โปรแกรม Search Engine ต่างๆ ช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน LAN หรือ WAN ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

     เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายโอนความรู้นั้นมีประโยชน์มากในยูค IT เช่นนี้ หวังว่าเราคงนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดีนะค่ะ