แล้วก็ถึงเวลาของการส่งร่างโครงการพัฒนางาน  หลังจากที่ได้นำเสนอด้วยวาจามาก่อนหน้านี้แล้ว  เริ่มสังเกตเห็นปัญหาของแต่ละทีมว่า ในการที่จะบอกผู้อื่นให้เข้าใจว่าจะทำอะไรด้วยการเขียน ดูจะยากลำบากกว่าการพูด  
ในฐานะพี่เลี้ยง จึงได้แนะนำแต่ละทีมว่า "ให้เขียนในสิ่งที่จะทำ อย่างมีลำดับขั้นตอน" และในที่สุด หลังจากที่ต้องกลับไปแก้ไขกันหลายรอบ ร่างโครงการฯก็สำเร็จสมบูรณ์ ส่งกรรมการได้อย่างทันกำหนดเวลา 
บอกแล้วไง..ว่า "ทำได้ ก็ต้องเขียนได้"
ใครจะเขียนได้ดีเท่ากับคนที่เป็นคนทำเองล่ะ....
   คราวนี้ก็สวมหมวกกรรมการ เพื่ออ่านร่างโครงการของอีกหลายๆทีม ก็เห็นปัญหาคล้ายๆกัน คือสิ่งที่จะทำไม่ยอมเขียนมา  (สงสัยจะออมไว้ ไม่บอกให้ใครรู้) กรรมการอีกหลายท่านก็ช่วยกันอ่าน แก้ไขและแนะนำเพิ่มเติม จนถึงขั้นเขียนตัวอย่างให้เลยก็มี เอาล่ะ! ขอให้ทุกทีมสนุกกับการพัฒนางานต่อไป อย่าลืมฝึกเขียนกันเยอะๆ เพราะในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วยนะจ๊ะ