MBA University (2)

JJ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายพันธมิตรUKM

Best Practice for QA

 ผมบันทึก Blog ชุดนี้ขณะนั่งรถเดินทางไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งปรับบทบาทจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมาดำเนินการผลิตนิสิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ ประเด็นที่อย่างจะรำลึกถึงคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างจนกระทั่งบางท่านตั้งชื่อว่า เป็น MBA University (Link) คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารงาน โดยอาศัย “ การประเมินเพื่อ การพัฒนา” เป็นแนวทางในการบริหารอย่างต่อเนื่อง MBA คือ Management by Assessment นับตั้งแต่ได้เข้ามา “ เรียนรู้เรื่อง การประกันคุณภาพ ตั้งแต่สมัย ท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทองจันทร์ หงส์ลดารมณ์” ครูเก่าสมัยผมเป็นนิสิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่นำเรื่องการประกันคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาในระยะแรกๆ

                ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง นับตั้งแต่ สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)คณบดี และ ผู้บริหารทุกระดับนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมี

“พัฒนาการด้านการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพด้านการศึกษา โดยใช้การประเมิน อย่างต่อเนื่อง  และวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเรามาเรียนรู้ "การทำงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"ซึ่งท่านคณบดี คือ ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย" ซึ่งคงจะมีเรื่องมาเล่าให้ในภาคต่อไป ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#k-sharing#m#a#b

หมายเลขบันทึก: 16482, เขียน: 23 Feb 2006 @ 08:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)